Типи ТНК

ТНК поділяються на глобальні та регіональні. Останні обмежують свою зарубіжну експансію одним-двома регіонами, де для них існують більш комфортні умови ведення бізнесу через територіальну близькість, відсутність мовних бар’єрів, етнокультурної однорідності, подібності інституційного середовища і т.д. Найбільш поширені ті регіональні ТНК, чиї ПІІ обмежуються територією однієї регіональної інтеграційного угруповання, наприклад, ЄС. До регіональних ТНК відносять і великі фірми на ранніх етапах інтернаціоналізації, наприклад, більшість російських ТНК.

Традиційно ТНК інтернаціоналізуються свій бізнес поетапно – закріпившись на вітчизняних ринках, вони потім починають зовнішньоторговельну діяльність, яка з часом доповнюється здійсненням ПІІ, географію яких вони розширюють також поступово. Але останнім часом, особливо в сучасних галузях сфери послуг, все більше з’являється компаній, що стають транснаціональними «з народження». Це пояснюється тим, що досвід зовнішньоекономічної діяльності набуває не компанія, а представляють її люди (власники, наймані керівники) та в умовах глобалізації нові компанії нерідко засновують фахівці, які вже отримав такий досвід в інших ТНК.

Поширена і типологія за національною приналежністю ТНК, але вона нерідко зустрічається з труднощами. Прикладом можуть бути багатонаціональні компанії, які утворюються шляхом повного злиття національних компаній (класичний приклад – нідерландсько-британська «Unilever»). Крім того, деякі ТНК переходять у власність іноземних інвесторів, в тому числі портфельних (наприклад, фінська «Nokia»). Все це може призводити до феномену ТНК-мігрантів (зокрема, «ArcelorMittal» індійського підприємця Л. Міттала зараз вважається європейською компанією). Як правило, «національність» таких ТНК визначається по країні, де приймаються основні рішення, т. Е. Де знаходиться фактична головний штаб-квартира).

Посилання на основну публікацію