Суспільно значущі господарюючі суб’єкти

Що таке суспільно значущі господарюючі суб’єкти?

Суспільно значущі господарюючі суб’єкти (СЗГС) – це автономні відкриті господарюючі суб’єкти, в комерційній діяльності яких так чи інакше бере участь необмежена кількість осіб. Також такі економічні суб’єкти можна називати публічними компаніями.

Таким чином, банкрутство таких організації впливає не тільки на їх власників, кредиторів, а й на значну частину суспільства. Визначення суспільно значущих господарюючих суб’єктів представлено у федеральних стандартах аудиторської діяльності.

До суспільно значущих господарюючих суб’єктів можна віднести:

 • Економічні суб’єкти, цінні папери яких можуть брати участь у громадських торгах;
 • Кредитні, страхові та інші фінансові економічні суб’єкта, які здійснюють свою діяльність щодо фізичних та юридичних осіб, у т. ч. недержавні пенсійні фонди;
 • Державні компанії, кооперативи;
 • Публічно-правові організації;
 • Клірингові організації;
 • Економічні суб’єкти, статутний капітал яких понад годину на двадцять п’ять відсотків належить державі і т. д.

Відносно СЗГС в обов’язковому порядку повинні бути проведені оглядові перевірки якості виконаних раніше аудиторських перевірок. Оглядова перевірка такого типу зачіпає наступні аспекти:

 • Питання незалежності аудиторської організації при проведенні аудиту;
 • Питання оцінки виникнення аудиторських ризиків членами аудиторської організації та проведені аудиторські процедури з урахуванням можливості виникнення таких ризиків;
 • Оцінка рівня суттєвості аудиторською групою;
 • Аналіз та оцінка проведених аудиторських процедур програмі та плану аудиторської перевірки.

Керівник завдання аудиторської групи, що виконує аудит, не повинен займати свою посаду більше семи років, при цьому після відмови від своєї посаду такий керівник не може бути членом аудиторської групи, її консультантом або контролером.

Виручка від проведення перевірок СЗГС не повинна займати значну частку у виручці аудиторської організації (не більше 15% від усієї виручки), тому що в такому випадку порушуються принципи незалежності аудитора при проведенні аудиту СЗГС.

Типові помилки при проведенні аудиту СЗГС

До найбільш частих помилок такого аудиту можна віднести:

 • Порушення порядку підписання аудиторського висновку;
 • Виникнення залежності аудитора від аудируемой організації;
 • Відсутність аудиту операцій з пов’язаними сторонами і т. д.
Посилання на основну публікацію