1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Освіта
 3. Соціальний захист та соціальні гарантії державних службовців

Соціальний захист та соціальні гарантії державних службовців

Значення соціального захисту державних службовців та сутність соціальних гарантій державним службовцям

Соціальний захист і соціальні гарантії для державних службовців – це законодавчо регламентована система підтримки державних службовців для забезпечення їх соціальної та правової захищеності, стимулювання ефективного виконання ними службових обов’язків, компенсації обмежень їх правового статусу, зумовлених службою, а також для забезпечення стабільності кадрового складу державної служби.

Основним законом країни кожному громадянину гарантується надання соціального забезпечення у випадку хвороби, інвалідності, а також при досягненні встановленого законом віку, в разі втрати годувальника, для цілей підтримки при вихованні дітей та в інших ситуаціях, регламентованих законом. Наведені вище конституційні положення поширюється на осіб, які здійснюють повноваження державної служби.

Особливості статусу осіб, які здійснюють повноваження державної служби як різновиду професійної трудової діяльності російських громадян, встановлені для забезпечення ефективного виконання функцій та завдань органів публічного управління зумовлені самим характером цієї діяльності.

Реалізація соціально значущих функцій публічного управління вимагає накладення певних обмежень на суб’єктів, які перебувають на державній службі. Зазначене, у свою чергу, зумовлює необхідність компенсації таких вилучень з правого статусу особи у формі спеціальних соціальних гарантій.

Значення встановлення підвищеної соціального захисту та надання підвищених соціальних гарантій особам, які реалізують функції та завдання державної служби, визначається наступними цілями:

 • формування стану захищеності особи, яка перебуває на державній службі, у правовій та соціальній сфері;
 • забезпечення перманентного стимулювання особи, яка перебуває на державній службі, до ефективного виконання покладених на нього державою службових обов’язків;
 • надання соціально-економічної компенсації вилучень з правого статусу особи, встановлених щодо осіб, які перебувають на державній службі;
 • забезпечення стабільності складу осіб, які реалізують завдання державної служби.

Крім того, надання спеціальних компенсацій дозволяє залучати на державну службу найбільш висококваліфікованих і високоефективних спеціалістів у конкретній сфері публічного управління, в тому числі і фахівців високого рівня з приватної сфери.

Інакше кажучи, забезпечення підвищеної соціальної захищеності осіб, які здійснюють функції державних службовців, спрямоване на залучення і утримання на посадах державної служби фахівців високої кваліфікації і високої продуктивності, що, в свою чергу, забезпечує найбільш ефективне функціонування органів публічного управління і, як наслідок, найбільш повну реалізацію прав і свобод особистості та добробут всього населення.

Основні напрямки соціального захисту держслужбовців та основні види соціальних гарантій державним службовцям

Заходи, що забезпечують стан соціальної захищеності осіб, які реалізують функції державної служби, передбачаються положеннями спеціального законодавства, що регламентує питання реалізації службовцями державної служби в країні.

Так, зазначеним спеціальним законодавством надаються такі види гарантій соціальної захищеності особам, які перебувають на державній службі:

 • гарантія забезпечення рівних умов з оплати державному службовцю своєї трудової функції;
 • гарантія забезпечення рівних показники для оцінювання підсумків ефективності реалізації трудових функцій державними службовцями, що заміщають аналогічні посади, якщо федеральним законодавством не передбачені відповідні вилучення із зазначеного правила;
 • гарантія надання особі, яка заміщає посаду державної служби, виплати грошового утримання в належному розмірі та в належний строк;
 • гарантія забезпечення реалізації функцій державної служби в умовах відповідних регламенту посади;
 • гарантія надання часу відпочинку, в тому числі за допомогою встановлення допустимої тривалості часу реалізації трудових функцій, надання відпочинку в робочі дні та у вихідні дні, а також надання відпустки основного і додаткового;
 • гарантія страхування належного надання медичної допомоги особі, що заміщає посаду державної служби, а також гарантія такого страхування стосовно членів його сім’ї, в тому числі і тоді, коли цивільний службовець залишає посаду у зв’язку з виходом на пенсію за вислугу років. Питання страхування осіб, які заміщають посади державної служби, регламентуються спеціальним законодавством;
 • гарантія страхових виплат обов’язкового державного страхування в обсязі і згідно з процедурою, встановленими федеральним або регіональним законодавством;
 • гарантія надання коштів по відшкодуванню витрат, які особа, що заміщає посаду державної служби, несе у зв’язку з перебуванням у службовому відрядженні. Питання надання такого відшкодування регламентуються підзаконними актами глави держави і регіональними нормативно-правовими актами;
 • гарантія охорони особи, яка заміщає посаду державної цивільної служби, а також осіб, що входять до складу його сім’ї, від вступників на їх адресу у зв’язку з виконанням службових обов’язків такою особою погроз і реалізованих в їх відношенні протиправних дій;
 • гарантія надання коштів пенсійного забезпечення в розмірі та відповідно до процедури, встановленими федеральним законодавством щодо осіб, які заміщають посади державної служби, та осіб, що входять до складу їх сім’ї.
ПОДІЛИТИСЯ: