1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Освіта
  3. Складнощі програмування експертних систем

Складнощі програмування експертних систем

Процес розробки і впровадження експертної системи має характерні складності. Їх систематизація дозволяє виробити практичні рекомендації, що дозволяють їх уникати.

Один з найбільш об’єктивних способів систематизації цих труднощів і способів їх подолання запропонував в своїх роботах учений на прізвище Уотерман (Waterman). Скористаємося його результатами.

  • Перша складність при розробці експертних систем з’являється тоді, коли знання, що стосуються предметної області, дуже тісно переплетені з іншими частинами системи. Зокрема, може бути важко відокремити ці знання від знань загального застосування, що стосуються способів пошуку в просторі рішень. Уотерман передбачає, що цього можна досягти, поклавши в основу організації бази знань набір правил. Однак, в спеціалізованій літературі існують думки, що така організація не завжди гарантує досягнення бажаного результату.
  • Друга складність полягає в тому, що база знань, яка сформувалася після отримання та подання безлічі правил в процесі опитування експертів, виявляється неповною настільки, що не дозволяє вирішувати необхідні завдання. Причиною тому є відсутність в ній фундаментальних концепцій предметної області або ці концепції представлені з помилками. Для її рішення рекомендується послідовно нарощувати обсяг бази знань, починаючи з фундаментальних понять. Це дозволить, ще на ранніх стадіях розробки, виявити зазначену проблему. Крім того, корисно виконувати тестування на кожному етапі розробки, використовуючи для цього відповідні інструментальні засоби інженерії знань.
  • Третя складність виникає, коли середовище розробки не має вбудованих засобів формування функцій пояснення експертної системи. Додавання таких функцій в уже спроектовану систему – завдання не з легких. Для її запобігання необхідно піклуватися про прозорість експертної системи з перших кроків її розробки. Крім того, без засобів моніторингу навіть її творець не може бути до кінця впевнений, що вона працює правильно.
  • Четверта проблема полягає в тому, що система може містити надмірну кількість дуже специфічних правил. Це, по-перше, призводить до уповільнення роботи системи, а по-друге – ускладнює управління нею. Для її запобігання рекомендується об’єднувати, де тільки можливо, дрібні правила в більш загальні. Це виглядає, як прагнення знайти компроміс між ефективністю правил і їх зрозумілістю. Подальші питання, з необхідністю вирішення яких стикаються розробники експертних систем, складаються у виборі відповідного інструментарію, оцінці наочності обраних засобів і визначення «гарного стилю програмування» в вибраному середовищі розробки.
ПОДІЛИТИСЯ: