Що таке тренінг і навіщо він потрібен?

Життя сучасної людини, орієнтованого на досягнення особистого успіху, тісно пов’язана з прагненням до вдосконалення і збільшення обсягу своїх знань.

Однак отримання додаткової освіти вимагає вкладення часу і значного капіталу, в той час як пройти тренінг можна і без відриву від основної діяльності, не витративши при цьому надзвичайних коштів. Що ховається під цим модним словом? Що дає проходження тренінгу? Читайте про це нижче.

Визначення і завдання
В українську мову термін прийшов від англомовного отглагольного іменника «training», що означає процес навчання або виховання.

У вітчизняному розумінні слово тренінг найчастіше розглядається як одна з можливостей швидкого придбання цінних знань або навичок. Характер навчального процесу тут має ряд особливостей:

– Заняття проводяться в груповому форматі, що інтенсифікує процес і змушує включатися механізми співпраці учнів між собою з метою вирішення загального завдання;

– Навчання ведеться в комбінації найбільш ефективних методів: учасники тренінгу пізнають теоретичні зведення на лекціях, тут же застосовують отримані знання на практикумах і обговорюють досягнуті результати на загальних семінарах;

– Рівномірний розподіл ролей серед учнів (наприклад, менеджер вищої ланки на час занять переходить в роль рядового фахівця і навпаки) дозволяє усвідомити і розширити власні ментальні можливості, виявити схильності, попередити можливі помилки.

Дійсно цінні для саморозвитку тренінги вкрай рідко бувають безкоштовними. Однак, на відміну від традиційних освітніх систем, вони дають хоч і невеликий, але реальний досвід у досліджуваній сфері, а також не зажадають вносити істотну корекцію в організацію власного режиму «робота-відпочинок».

Які бувають тренінги?
За час свого існування тренінги вирішували безліч завдань, що визначає складність їх систематизації за критерієм мети. Оскільки такі форми навчання характерні більшою мірою великих містах, то більшість відвідувачів відносяться до бізнес-середовищі. Тому найбільш поширені три різновиди: соціально-психологічний, особистісний та бізнес-тренінг.

Якщо учасниками перших двох груп люди стають, як правило, з власної волі, то рішення відправити певну частину персоналу компанії на бізнес-тренінг зазвичай є ініціативою керівництва даного підприємства.

Соціально-психологічні тренінги, як видно з назви, спрямовані на придбання або вдосконалення комунікативних навичок, з їх допомогою досягається усвідомлення свого становища в соціумі, особистості прищеплюються здатності оцінки ситуацій чужими очима.

В ході особистісного тренінгу формуються об’єктивні погляди на самого себе, трансформується самосприйняття, виявляються переваги і недоліки характеру, долаються внутрішні страхи та бар’єри. Досягнення цілей таких програм буде корисно у всіх сферах життя.

Бізнес-тренінги орієнтовані на професійну діяльність і найчастіше мають вузьку спеціалізацію, наприклад, це можуть бути тренінги продажів (в тому числі через засоби комунікації), командоутворення, управлінські, стресостійкості, спілкування з клієнтами і подібні.

В українських  реаліях найбільшою популярністю користуються бізнес-тренінги з техніки торгівлі. На них слухачам даються ази легкого спілкування з потенційним покупцем, розігруються максимально наближені до життя ситуації, даються рекомендації з побудови промови людини, зайнятого торговими операціями.

Інший вид популярних корпоративних навчальних програм – тренінги командоутворення і мотивації. В ході занять формується модель ефективної взаємодії між собою всіх учасників виробничого процесу, знімаються обмеження і страхи одних і коригуються помилки в спілкуванні інших працівників.

Нормалізація спілкування – одна з головних ступенів при побудові колективу, який усвідомлює спільність виконуваних цілей і завдань.

Посилання на основну публікацію