Що таке стиль у мистецтві?

Саме слово «стиль» походить від грецького «stilus» – загострена паличка для письма. В історії мистецтва цим словом, зазвичай, позначають певні періоди, етапи у розвитку мистецтва, коли існувала єдина система художніх прийомів, помітних в різних видах мистецтва.

Найбільш наочно особливості того чи іншого стилю проявляються в архітектурі і вже звідти проникають в:

  • живопис;
  • скульптуру;
  • літературу;
  • музику.

Іноді поняття стилю вживають і для позначення особливостей мистецтва тієї чи іншої країни або великого художника, композитора.

Наприклад, можна говорити про стійкі ознаки китайського стилю або грецького, а також стилю Рембрандта або Скрябіна.

Стиль крупного художника зазвичай народжує напрямок у мистецтві, який прийнято називати школою. Відомі школи Рафаеля, Кандинського.

Відзначимо також, що окремі стилі можуть розвиватися одночасно або навіть проникати один в одного. Так, в живопису другої половини XIX-початку XX століття дуже помітне змішання прийомів різних стилів, найчастіше реалістичного і стилю модерн, наприклад творчість:

  • Л. Андрєєва;
  • Б. Зайцева;
  • В. Полєнова;
  • І. Рєпіна.

Для деяких стилів, наприклад модернізму, характерна досить швидка зміна напрямків розвитку, причиною якої є інтенсивний творчий пошук художника.

Посилання на основну публікацію