Що таке реферат?

У багатьох студентів, та й школярів часто виникає питання, що таке реферат і, так би мовити, з чим його їдять? Розбираємося з визначенням.

Реферат – це доповідь на обрану автором тему, або висвітлення змісту будь-якої:

 • статті;
 • книги;
 • наукової роботи;
 • іншої наукової праці.

Тобто, це авторське дослідження, яке розкриває суть заданої теми, відображає і наводить різні думки про досліджуване питанні або проблему і представляє точку зору автора реферату.

Яка саме інформація повинна міститися в студентській або шкільній роботі з назвою реферат?

Обрану автором тему необхідно, в першу чергу:

 • обґрунтувати;
 • відзначити актуальність питання або проблеми;
 • висвітлити визнані в науковому світі і підтверджені експериментами результати і факти;
 • відобразити найбільш авторитетні думки вчених і дослідників обраної області.

Формально реферат складається з:

 • титульного листа;
 • змісту;
 • вступу;
 • основної частини;
 • висновків;
 • списку літератури.

Працюючи над рефератом, необхідно дотримуватися певної послідовності дій.

Якщо ви чітко зрозумієте алгоритм роботи, то писати реферати в майбутньому вам буде все легше і легше.

 • По-перше, треба вибрати оригінальну й актуальну тему. Бажано, щоб тема була, перш за все, цікава вам.
 • Потім визначити джерела, з якими вам доведеться працювати, і уважно їх вивчити, систематизувати і обробити.
 • Випереджати написання реферату треба розробкою і складанням плану. Це, мабуть, найважливіший момент в процесі роботи.
 • Завершує роботу над рефератом надання його науковому керівнику, або публічний виступ.

Вступ, або введення, реферату передбачає:

 • обгрунтування тематики;
 • її актуальності;
 • чітке визначення цілей і завдань роботи;
 • огляд літератури за обраною темою і додатки (якщо вони потрібні).

Основна частина реферату – найважливіша.

В ній розкривається:

 • суть обраної теми або проблематики;
 • наводяться теоретичні обґрунтування, доказова база, аргументація;
 • точка зору автора підкріплюється посиланнями на авторитетні думки фахівців, результати експериментів і досліджень і так далі.

Висновок містить:

 • основні висновки за підсумками виконаної роботи;
 • висновки самого автора;
 • наводяться результати;
 • по можливості вказуються рекомендації;
 • вносяться пропозиції.
Посилання на основну публікацію