Що таке нігілізм?

Нігілізм в загальноприйнятому значенні передбачає світоглядну позицію заперечення. Насамперед заперечується сенс існування людини та необхідність та значущість загальнолюдських культурно-моральних цінностей, установок, авторитетів.

 Вважається, що вперше термін «нігілізм» був введений у вживання філософом і письменником Фрідріхом Якобі, однак він з’явився значно раніше, ще в епоху Середньовіччя. Так називалося вчення, послідовники якого заперечували людську сутність Христа. Тим не менше, широке поширення нігілізм отримав саме як філософський термін, і розвиток отримав спочатку в роботах Якобі, який під нігілізмом розумів заперечення загальноприйнятих цінностей і моральних норм. Потім більш глибоко нігілізм як загальноєвропейське соціальне явище дослідив Фрідріх Ніцше, в чиєму розумінні нігілізм означав усвідомлення неспроможності ідеї про християнському Богові і, одночасно, ідеї суспільного прогресу. Ніцше вважав, що людина має залишитися один на один з безглуздістю і бесцельностью світу, і навчитися жити без ілюзій і надії. 

 Слід зазначити, що термін «нігілізм» увійшов у побут російських письменників і філософів дещо раніше, ніж західних – у середині XVIII і на початку XIX ст. відповідно. Так, Н.І. Надєждін вжив це поняття в замітці «Сонмище нігілістів», опублікованій ще в 1829 р. Також казанський професор Ст. Ст. Берви використовував поняття «нігілізм» як тотожне скептицизму. Однак безперечну популярність і визнання термін отримав після виходу у світ в1862 р. роману І. С. Тургенєва «Батьки і діти». Як результат, нігілістами охрестили всіх молодих людей, які бажали змінити традиційний суспільний і державний лад, демонстративно пренебрегавших моральними нормами і проповідували атеїзм і матеріалізм. Зрештою, це слово міцно закріпилося для позначення революціонерів-народників. 

 Пізніше поняття нігілізму було досить широко освячено і в психологічних дослідженнях, початок цьому поклали роботи Еріха Фромма, який припустив, що нігілізм – один з механізмів психологічного захисту особистості. Відповідно до поглядів Фромма, особистість одночасно прагне до відчуження і свободу, причому свобода збільшується по мірі розвитку. Однак якщо особистість виявляється непідготовленою до свободи і втрачає своє «Я», спрацьовує механізм захисту – нігілізм, що виражається в деструктивних намірах і поведінці і по відношенню до себе самого, і по відношенню до навколишнього світу. 

 На основі філософських і психологічних досліджень з’явилося безліч навчань, які взяли за основу теорію нігілізму як заперечення чого-небудь. Серед них можна особливо виділити метафізичний, моральний, правовий та мереологический нігілізм, кожен з яких, має досить розвинену і обґрунтовану доказову базу.

Посилання на основну публікацію