Що таке неологізми? Розглянемо приклади

Якщо на уроках української мови ви не змогли розібратися в тому, що таке неологізми, звідки вони беруться і для чого потрібні – зараз саме час усунути прогалину в знаннях.

Що таке неологізми в українській мові?

«Неологізм» – слово, яке має давньогрецькі корені. Воно утворено від двох слів: «неос» – новий і «логос» – слово. Неологізми – це нові слова або словосполучення, які недавно з’явилися в мові. Вони добре помітні в мові, виділяючись на тлі звичайних слів і виразів свіжістю і новизною.

Розвинені мови, які постійно використовуються в різних сферах життя, постійно утворюють нові слова.

Деякі з них виявляються вдалими і вбудовуються в структуру мови, поступово стаючи його невід’ємною приналежністю. Але набагато більшу кількість неологізмів залишаються незатребуваними і незабаром виходять з мовного обороту.

Для чого потрібні неологізми?

Утворення неологізмів набагато активніше відбувається в періоди нестабільності суспільства, зміни його структури, а також у зв’язку з появою технічних новинок в побуті звичайних людей.

Останнє століття характеризується бурхливим розвитком техніки, одночасно з яким відбуваються докорінні зміни в структурі суспільства і взаємини людей. Постійно виникають нові професії, нові предмети і поняття вимагають для себе нових назв.

Тому процес створення неологізмів йде постійно, і нові слова виникають мало не щодня.

Деякі з них запозичуються з інших мов, деякі виникають в результаті злиття кількох слів. Часом абревіатури і скорочення починають жити своїм незалежним життям, стаючи повноцінними словами, а іноді звичне слово набуває нового змісту, докорінно відмінного від початкового.

Так, спочатку двадцятого століття було створено безліч неологізмів, які увійшли до складу української мови і сьогодні вже стали повноправними словами:

 • льотчик;
 • комсомол;
 • колгосп і т.д.

Сьогодні процес «імплантації» слова в тканину мови відбувається набагато швидше, ніж навіть півстоліття тому, завдяки інтернету і пов’язаним з ним високим ступенем комунікації в суспільстві.

Наводимо приклади неологізмів

Багато слів, сьогодні звичні для нас, свого часу були неологізмами. Так, для вісімнадцятого століття новими і незвичними були слова:

 • сузір’я;
 • насос;
 • рудник;
 • маятник;
 • креслення.

У дев’ятнадцятому столітті неологізмами вважалися:

 • пароплав;
 • паровоз;
 • промисловість;
 • зворушливий;
 • розсіяний.

Двадцяте століття, неймовірно багате неологізмами, подарувало української мові безліч слів:

 • літак;
 • водій;
 • дзвонити – викликати для телефонної розмови;
 • комсомолець;
 • трактор;
 • передовик;
 • ударник і ін.

Приклади неологізмів у віршах В. Маяковського

Володимир Маяковський, один з найбільш талановитих і потужних російських поетів двадцятого століття, є автором безлічі неологізмів, які він щедро розсипав в своїх віршах.

Деякі з них так і залишилися зразками авторського неабиякого складу, інші ж увійшли в нашу повсякденну мова і з часом втратили блиск новизни. Буквально в кожному творі поета можна зустріти один або кілька неологізмів, які використовувалися ним для підвищення образності віршів, більш потужного емоційного впливу на читача.

Як приклади можна навести такі слова і вирази:

 • Дригоножество – про балерину Кшесинську;
 • Голоштанний – про народ, пригнічений капіталістами;
 • Молоткастий і серпастий – про радянський паспорт;
 • Машинерія;
 • Громаддя – про плани на майбутнє;
 • Прозасідалися, канцелярщина – про бюрократів.

Можна навести ще безліч прикладів неологізмів у творчості Маяковського, але краще взяти з полиці томик віршів і прочитати яскраві, вільні і неймовірно сміливі строфи геніального поета.

Приклади сучасних неологізмів (21 століття)

Двадцять перше століття за минулі півтора десятиліття встигло ввести в словесний оборот безліч нових слів і виразів.

Сьогодні в українській мові постійно з’являються неологізми, які відносяться в основному до сфери бізнесу і комп’ютерних технологій:

 • маркетолог;
 • айфон;
 • франшиза;
 • керована миша – в значенні «маніпулятор для комп’ютера»;
 • гуглити;
 • інтернет;
 • созвон;
 • есемески;
 • тролі і ін.
Посилання на основну публікацію