Що таке коучинг і в чому його суть?

Вас коли-небудь запрошували на коучинг? Напевно хоча б один раз вам на пошту приходив лист з такою пропозицією.

У сучасну українську мову перекочувало безліч англійських термінів, які використовуються в діловому спілкуванні, і коучинг – одне з таких слів.

Що означає слово «коучинг»?
У чому суть коучингу?
Що таке коучинг в освіті?
Що таке коучинг в бізнесі?
Що таке коучинг персоналу?
Чим коучинг відрізняється від тренінгу?

Що означає слово «коучинг»?

Коучинг – англійське слово, безпосередньо запозичене з цієї мови, де «coaching» означає тренування, навчання. Так сьогодні називають методику індивідуальної роботи коуча з клієнтом, в процесі якої клієнт отримує новий, більш широкий погляд на свої можливості, звільняється від стереотипів і використовує свій новий стан для професійного або особистісного зростання.

Коучинг з’явився в кінці 80-х років ХХ століття. Його автором вважається американець Т.Дж. Леонард, який розробив цю систему під час своєї роботи фінансовим радником. Клієнти постійно просили в нього поради не тільки в сфері управління фінансами, але і в різних життєвих ситуаціях.

Узагальнивши цей досвід, Леонард з 1982 року почав практику коучингу. Цей напрямок набуло популярності спочатку в Сполучених Штатах, а потім поширилося на решту світу.

У чому суть коучингу?

Коучинг практикує підхід до кожної людини як до сформованої особистості, в якій вже закладені її цілі, прагнення і шляхи їх реалізації. Тому свою головну задачу коуч бачить не в формулюванні для клієнта шляхів вирішення його проблеми, а в спільному пошуку цих шляхів, індивідуальних для кожної людини.

Коучинг сприймається як процес, що веде до підвищення професійної компетентності або зростання особистісних якостей коучіруемого. Але головною метою є не досягнення якихось матеріальних результатів, а розвиток у людини здатності бачити шляхи, приймати рішення і нести за них відповідальність.

Не можна сприймати позицію коуча як експерта, який схвалює або не схвалює ті чи інші дії свого клієнта. Його завдання – зміцнити здатність коучіруемого до самостійних рішень, до постановки власних, а не кимось нав’язаних планів, і прийняття повної відповідальності за результат їх реалізації.

Що таке коучинг в освіті?

Методики коучингу знаходять надзвичайно успішне застосування в освіті. Вони допомагають тому, якого навчають самому розкрити свій потенціал і досягти найвищих результатів без будь-якого примусу.

Коучинг формує готовність учнів до саморозвитку, проектує і конструює освітнє середовище школи або вузу, допомагає будувати освітній процес з урахуванням індивідуальних особистісних якостей учня.

Навчання принципам коучингу несе величезну користь для викладачів, так як вони можуть по-новому вибудувати процес навчання, орієнтуючись не на примус учнів до засвоєння обов’язкових способів і систем вирішення завдань, а на вільну реалізацію різних підходів, в тому числі нестандартних. В результаті педагог допомагає формуванню особистості з широким кругозором, орієнтованої на саморозвиток, відповідальної і самостійної.

Що таке коучинг в бізнесі?

Власне кажучи, коучинг як практика був сформований в бізнес-середовищі і для бізнес-середовища. Природно, для підприємницької діяльності його технології адаптовані як не можна краще. За допомогою коуча бізнесмен отримує можливість вийти на новий рівень розуміння бізнес-процесів, сформулювати нові цілі і намітити шляхи їх досягнення.

При цьому коуч, як правило, абсолютно далекий від спеціалізації коучіруемого і тільки допомагає йому навчитися вирішувати свої завдання більш легкими, простими і доступними засобами. Курс коучингу, як правило, приносить вміння бути справжнім лідером для своєї команди, знаходити дотепні і нестандартні рішення найскладніших проблем, бути впевненим у собі і нести повну відповідальність за свої дії, не перекладаючи її на інших.

Що таке коучинг персоналу?

Грамотний керівник обов’язково організує коучинг своєму персоналу, тобто найбільш відповідальним ключовим фігурам в своїй компанії. Чим більш компетентними і організованими будуть співробітники, чим вище у них буде мотивація і можливість домогтися успіху, тим ефективніше буде їх діяльність.

Коучинг приносить успіх, якщо використовується для тих співробітників, які за родом діяльності і службових обов’язків повинні приймати самостійні рішення, але в той же час вміти працювати в команді. Він дає можливість співробітникові чіткіше бачити мету і сенс своїх дій, співвідносити їх із загальною користю і в кінцевому підсумку ставати більш успішним і ефективним на своєму місці.

Коуч може бути як запрошеним з боку, так і співробітником компанії, в останньому випадку він допомагає сформувати стиль спілкування керівника з підлеглими так, щоб персонал діяв з максимальною самостійністю, але для блага компанії.

Чим коучинг відрізняється від тренінгу?

Поняття коучінгу та тренінгу близькі, але далеко не ідентичні. В процесі тренінгу людина освоює нові підходи і нові методики, але тренер підносить їх у готовому вигляді, фактично нав’язує своєму клієнтові. У той же час, якого навчають приймає ці методики на віру, не задаючись питанням, наскільки вони підходять саме для нього.

Коуч, навпаки, нічого нікому не нав’язує, а тільки допомагає людині самостійно знайти оптимальне для нього рішення. Коучинг – це розкріпачення, прищеплення навички до самостійного аналізу ситуації, формування висновків і складання плану дій.

Посилання на основну публікацію