Що таке губернія

Губернія – це найвища територіальна та адміністративна одиниця поділу Російської держави, що оформилася в 18 столітті в результаті реформ Петра I щодо формування абсолютистського держави. Указ від 1708 року йшлося, що російська імперія розділяється на 8 губерній.

На чолі губернії стояв губернатор чи генерал-губернатор, якого призначав сам імператор. Для створення такого адміністративного поділу були як економічні, так і військово-політичні передумови, крім того велике значення мав природно-географічний фактор. Величезні території потребували розумному управлінні.

Губернія складалася з адміністративного центру, яким був губернський місто та приписані до нього міста. Кожен приписаний місто мав власний повіт.

 Дещо пізніше, після другої адміністративної реформи. Число губерній зросла до 11, а згодом вони були розділені на 50 провінцій, які стали основною одиницею губернії.

Повіти об’єднувалися і утворювали провінції, а провінції утворювали губернії.

У 1727 році територіальний поділ Росії було представлено наступним чином: 250 повітів утворювали 47 провінцій, які, у свою чергу складали 14 губерній. Губернатор залишався єдиним намісником царя в губернії, а в провінціях і повітах таким органом був воєвода. 

Повітовий воєвода був у прямому підпорядкуванні провінційного воєводи, який у свою чергу підпорядковувався губернатору. Губернатор у всіх своїх діях керувався вказівками центральних установ або, безпосередньо особистими вказівками государя.

 Губернатор, як і воєводи, організовували свою діяльність через канцелярію, наявну в кожному повіті, провінції та області. У 1763 році до кожного губернатора були приписані військові команди, які повинні були забезпечувати беззаперечне підпорядкування його розпоряджень. Також під владу губернаторів і воєвод повернули поліцмейстерів та фіскальні органи.

Надалі тривало подальше реформування губернії як територіальної адміністративної одиниці. 

 Губернаторів став призначати Сенат, звичайно зі згоди імператора. В результаті була утворена складна бюрократична система губернського управління, провідна роль в якій належала дворянству.

Губернський апарат управління і територіальний поділ зберігалися до 20 століття і були скасовані вже після встановлення Радянської влади. З цієї статті кожному стане зрозуміло, що таке губернія .

Посилання на основну публікацію