Що таке догматизм?

Що таке догматизм? Поняття «догматизм» формується з стилю мислення, де без будь-якого обговорення затверджується схильність до встановлених формулами, схемами або понять, що згодом формує догму. Така общепринятость в догматизме не дозволяє вникати в причину і суть прийнятих норм і правил, де з цього формується традиція і авторитет.

Історично доведено, що догматизм, в основному, може спостерігатися в релігійному і філософському спрямуваннях. У релігійному догматизме від віруючих вимагається беззаперечне визнання основних положень віровчення, де їм заборонено заперечувати або ж вводити якусь своє трактування. Це вже називалося відступом і співвіднесенням до єресі. У філософському догматизме в більшій мірі не приймається якась критика, де застосовувалися будь-які спроби для збереження загальноприйнятої системи поглядів.

Можна сказати, що першоджерелом філософського догматизму є наївна віра повсякденного здорового глузду в те, що елементарна логіка побутового мови і звичайне чуттєве сприйняття здатні забезпечити осягнення істини і визначитися з вирішенням проблем, які постійно смикають людський розум. Така наївність згодом спричинила за собою здійснення численних помилок і оман, які в пізнанні істини вкинули людини в глибоке розчарування. Таке ставлення стало наслідком появи скептицизму, який всупереч догматизму став заперечувати будь-яку можливість осягнення істини.

Також поряд з догматизмом і скептицизмом Кантом було введено таке поняття, як «критицизм», який описує межа людських можливостей в осягненні або відсутності осягнення істини. В принципі, догматизм лише є які-небудь ідеї, де вже сама людина у відповідності зі своїми здібностями зможе затвердити для себе певні життєві погляди.

Посилання на основну публікацію