Що таке дисертація і як її писати?

Наявність вченого ступеня не тільки підвищує статус в суспільстві, а й дає досліднику безліч незаперечних переваг, таких як просування по службі, хороша зарплата, відстрочка від армії.

Щоб стати кандидатом або доктором наук, претендентові необхідно написати дисертацію, а потім захистити її перед дисертаційним радою. Що це за наукова робота? Які вимоги до неї пред’являються і як пишеться дисертація?

Що значить слово «дисертація»?
Термін «дисертація» походить від латинського поняття dissertatio – «міркування, шлях, дослідження». Перші дослідні роботи з’явилися в науковому середовищі ще в епоху Середньовіччя.

Вважається, що дисертації почали писати в XI-XII століттях після відкриття таких навчальних закладів, як Болонський та Оксфордський університети. Аж до XVI століття ці наукові праці були рукописними і представляли собою великі плакати, на яких претенденти прописували свої положення. Їх вивішували перед захистом в аудиторіях, де кожен бажаючий міг ознайомитися з новими дослідженнями.

Ступінь доктора на підставі дисертації стали привласнювати в першій половині XII століття в Університеті Болоньї, а 1231 року Паризький університет ввів звання доктора богослов’я. У XVI столітті в ужитку увійшли друковані дисертації.

Кожен претендент повинен був роздрукувати свої наукові роботи в друкарні і розіслати для ознайомлення всім зацікавленим особам. Частина цих правил збереглася і в наші дні. Сьогодні будь-який український дослідник, який претендує на науковий ступінь, повинен оформити дисертацію у вигляді рукопису, а потім відправити її реферат учасникам спеціалізованої вченої ради.

Що таке дисертація?
Дисертація – це кваліфікаційний наукова праця, на підставі якого присвоюється академічна або вчений ступінь.

Вимоги до її змісту можуть відрізнятися відповідно до звання, на яке претендує фахівець, темі і науковому напрямку, однак в будь-якому випадку робота повинна бути оригінальною, мати новизну і мати практичне значення. Обов’язковою умовою перед захистом виступає наявність у претендента робіт за своєю тематикою, опублікованих в наукових виданнях.

Які вимоги висувають до дисертації?
Згідно з положеннями про присудження вчених звань, дисертацію повинен писати сам здобувач, одноосібно, включаючи в свою роботу власні результати досліджень.

Всі положення та ідеї, представлені в праці, повинні бути аргументовані і викладені в повному обсязі. В основі дисертації в обов’язковому порядку повинна лежати свіжа інформація з описом будь-яких нових явищ, фактів або закономірностей.

Один по одному написання наукова праця являє собою сукупність кількох окремих частин (вступ, основна частина, висновок) з титульним листом і додатковими програмами.

При роботі над дисертацією претендентові необхідно додати до свого дослідження бібліографічний список, який вказує на самостійне вивчення теми по вже існуючим напрацюванням. У заключній частині повинна міститися узагальнена підсумкова оцінка, тобто синтез досліджень і їх співвідношення з початковими завданнями.

Як писати дисертацію?
Щоб написати дисертацію, автору необхідно володіти сукупністю певних знань і навичок. Він повинен володіти всеосяжної інформацією за своєю тематикою, мати власні ідеї, які несуть наукову новизну, а також вміти їх реалізовувати на практиці.

Класифікація зібраного матеріалу, здатність його обробляти, вибудовувати логічні ланцюжки і робити правильні висновки – основні навички, необхідні при написанні дисертації. В процесі роботи автору доводиться багато часу проводити в бібліотеках, займаючись вивченням позицій інших вчених, будувати креслення, схеми, фотографувати, проводити наукові дискусії.

В Україні, крім безпосередньо написання, здобувачеві потрібно проходити ряд додаткових випробувань, таких як кандидатські іспити з іноземної мови, своєї професії, історії та філософії науки.

Посилання на основну публікацію