Що таке апріорі і де вживається це слово?

З незапам’ятних часів людина пізнає навколишній світ, і з незапам’ятних часів у людей виникають деякі складнощі з його пізнанням.

Основною проблемою пізнання для людства завжди була суб’єктивність сприйняття: кожен бачить речі по-своєму і кожен робить з особистого досвіду різні висновки. Проте, людям вдалося досягти певного взаєморозуміння, що дозволяє вести конструктивний діалог один з одним.

Існує ряд термінів, що спрощують розуміння і обговорення закономірностей навколишньої дійсності. Одним з таких термінів є звучне слово «апріорі». Це слово походить від латинського a priori, що в буквальному перекладі означає «від попереднього».

«Апріорі» в філософії

Філософський термін «апріорі» є дуже давнім, своїм корінням він йде в античну філософію. Виникнення цього терміна бере свій початок з філософії Аристотеля, в Європі ж він був введений у вжиток середньовічними схоластами.

У філософії «апріорі» означає знання отримане до досвіду і незалежно від досвіду, тобто знання, як би відоме заздалегідь.

Протилежністю цього терміна є слово апостеріорі, яке походить від латинського a posteriori – «від подальшого», і означає знання, отримане дослідним шляхом.

Важливе значення в логіці і теорії пізнання термін «апріорі» отримав завдяки родоначальнику класичної німецької філософії – Іммануілу Канту. Цей видатний філософ розумів під апріорним знанням універсальні і необхідні для подальшого пізнання основоположні поняття, а під знанням апостеріорного – всю суму випадкових і одиничних знань, отриманих в результаті досвіду.

Пояснити це простіше на прикладах. Знання про те, що 8 + 7 = 15, є апріорним: воно універсальне (винятків з цього правила не існує) і необхідне (без нього не існувало б самої математики). Незважаючи на те, що це знання підтверджується досвідом, воно не залежить від досвіду і не випливає з нього.

А ось знання про те, що сніг білий, є апостеріорним: воно не є універсальним і необхідним (хоча досвід говорить нам про те, що сніг білий, ми не можемо бути твердо впевнені в повній відсутності виключень з цього правила).

«Апріорі» в геометрії

Поза філософським контекстом слово апріорі часто вживається в значенні «спочатку, попередньо, зумовлено». Прикладом апріорного знання є відомі всім зі шкільного курсу геометрії аксіоми – прийняті без доказів твердження, на основі яких будуються всі подальші докази.

Вся Евклідова геометрія побудована на ряді аксіом, ці аксіоми універсальні і необхідні для самого існування геометрії.

«Апріорі» в дискусії

Поняття «апріорі» може використовуватися також в дискусії, для того щоб знайти загальну точку відліку. Сторони, що сперечаються можуть домовитися про деякі апріорні поняття, що не будуть піддаватися сумніву під час дискусії, а навпаки, послужать спільною основою для логічних побудов і доводів обох сторін.

Власне, без поняття «апріорі» ніяка адекватна дискусія неможлива – адже при бажанні можна оскаржувати навіть найочевидніше. Тільки прийнявши за основу якісь апріорні поняття, з якими згодні обидві сторони, можна створювати на їх основі логічні побудови, зрозумілі опонентові.

Отже, слово «апріорі» може використовуватися в філософії, науці і навіть у повсякденному житті. Знання цього терміна і вміння ним користуватися вигідно підкреслить вашу ерудицію і словниковий запас, а також допоможе вам знаходити спільну мову з оточуючими.

Вступаючи в дискусію, завжди пам’ятайте про те, що опонент має право на власну думку, відмінну від вашої.

Посилання на основну публікацію