Що становить духовний світ людини?

Тема духовного світу особистості протягом багатьох століть змушує мудреців і вчених, служителів церкви і простих смертних роздумувати, виводити нові гіпотези, підтверджувати і спростовувати їх. Загальне уявлення про нього має кожен, але конкретну відповідь на запитання, що становить духовний світ людини, почути вдається вкрай рідко.

Поняття про духовний світ досить широке, і дати чітке формулювання досить важко. Ймовірно, підходити до питання визначення компонентів духовного світу розумніше з різних позицій.

Психологія
З погляду психологічної науки духовний світ людини складають емоції і почуття, їм випробовувані. Духовне життя особистості закладена на рівні потреб і формує культурно-моральне сприйняття, яке, у свою чергу, являє собою синтез внутрішнього і зовнішнього світу.

Духовність уособлює квінтесенцію внутрішніх прагнень до зовнішніх ідеалам і образам. При цьому духовний світ окремої особистості нерозривно пов’язаний з духовним світом суспільства.

Психологія відносить до складових духовного світу наступні елементи:

Знання. Людина володіє великим потенціалом, і сьогодні їм накопичений величезний інформаційний багаж. Духовний розвиток припускає наявність і сприйняття знань про природу, суспільство і, головне, знань людини про самого себе.
Віра і переконання. В першу чергу цей компонент передбачає, що людина вірить в істинність переконань, напрямних його розум і дії.
Цінності. Дана частина духовного світу надає життю людини осмисленість, формує ідеали і визначає особистісну позицію.
Емоції і почуття. Елементи, на підставі яких будується зв’язок людини з іншими людьми і суспільством в цілому.
Мети. У цій частині духовного світу людини фокусується його свідома діяльність, що відображає прагнення і бажання особистості.
Отже, психологічне уявлення про духовний світ людини базується на зв’язку особистості і суспільства, формуванні духовної культури і використанні накопиченого досвіду попередніх поколінь.

Релігія
Релігійне уявлення про духовний світ людини багато в чому залежить від національної приналежності, яка зумовлює моральні цінності того чи іншого народу.

Спільними моментами, об’єднавчими духовний світ різних націй, є:

віра в Бога;
особистісні якості (доброта, миролюбність, скромність, щедрість);
проходження релігійним звітом.
Рівень духовності виступає як основний критерій, що відображає стан внутрішнього світу людей. Подібний стан речей притаманне практично всім світовим релігійним вченням.

Духовний світ людини віруючої – це непорушне визнання існування Бога, відчуття його підтримки та постійної присутності. Віра дозволяє особистості виходити за звичні й буденні рамки розуміння духовності. Це вже не просто уявлення про правила поведінки та інформаційному сприйнятті, а можливість побачити свій внутрішній і навколишній світ через призму божественного начала.

Філософія
Духовний світ людини в філософії – це нероздільне і абсолютно незбиране поняття. При цьому феномен духовності складається з безлічі факторів, основні з яких:

розум,
почуття,
талант,
темперамент,
пам’ять,
характер,
воля.
Унікальна здатність індивідуума, пов’язана з можливістю дослідити, сприймати й застосовувати досвід усього людства, формує його духовний світ. При цьому напрацювання поколінь переломлюються через призму світогляду особистості, тим самим виробляючи духовну енергію. «Поза духовного змісту, – писав сучасний філософ М. К. Мамардашвілі, – будь-яку справу – це півсправи. Не уявляю собі філософію без лицарів честі і людської гідності. Все інше – слова. Люди повинні впізнавати себе в думки філософів ».

Не що інше, як філософія, спонукає до життя абсолютно всі елементи, включені до складу духовного світу індивідуума. Наука мудреців вчить людину жити, керуючись розумним і погодженим з власною совістю постулатом. Вона формує самодостатню особистість, сильну духовно. Відбувається це завдяки критичному ставленню і раціонально-моральному життєві орієнтири.

Впевненість у собі укупі з умінням зробити правильний моральний вибір – це і є та соціально-духовна цінність з особливою енергетикою, до якої прагне сучасне суспільство і яка так значна для кожного.

Духовний світ будь-якої людини унікальний, адже схожі компоненти мають властивість змінюватись і приймати самі різні форми. Духовний світ – це все різноманіття почуттів та емоцій, характеру і темпераменту, думок і вчинків. Духовний світ – це поєднання внутрішніх переживань і зовнішніх обставин, багато в чому залежать від індивідуально-типових властивостей, релігійних та національних традицій, особливостей виховання.

Посилання на основну публікацію