Різниця між дипломною роботою і дипломним проектом

Програма навчання за професією завжди містить важливий заключний етап. На ньому студент повинен довести міцність засвоєння матеріалу і здатність практичного застосування знань. Форма такої перевірки може бути різною. Розберемо це питання і з’ясуємо, чим відрізняється дипломна робота від дипломного проекту.

Визначення

Під дипломною роботою розуміють об’ємний узагальнюючий працю дослідницького характеру в рамках вивчається.

Дипломним проектом називають підсумкове кваліфікаційне завдання, що припускає розробку якого-небудь продукту або технології.

Порівняння

В тому і іншому випадку в процесі підготовки потрібно завидну завзятість. А відміну дипломної роботи від дипломного проекту простежується в самій їх специфіку. У першому варіанті проводиться глибоке дослідження. Вибирається певна тема, пов’язана з одержуваної спеціальністю, аналізується відповідна література.

Виконуючий дипломну роботу не тільки застосовує набуті знання, а й висловлює свій погляд на досліджуване питання. Після розгляду проблеми у всіх її аспектах і проявах робляться ємні висновки. Крім грамотно викладеної теорії в такій роботі присутній і практична частина. Вона базується на результатах власних спостережень і експериментів, а також на той досвід, який виніс студент зі своєї переддипломної практики.

Написанням подібного праці закінчується навчання, наприклад, з гуманітарних або економічних напрямків. Тим часом дипломний проект готується тими, хто протягом певного часу освоював якусь технічну спеціальність. Тут на перше місце виходить розробка деякого об’єкта (корисного пристрою, моста, будівлі) або методу, що дозволяє вирішувати певні практичні завдання.

У чому різниця між дипломною роботою і дипломним проектом? У тому, що останній включає в себе велику розрахунково-технічну частину. В цьому розділі присутні креслення, схеми, рекомендації, що дозволяють зрозуміти шлях створення продукту і принцип його дії. До текстової інформації можуть додаватися різні макети, стенди і навіть виготовлене своїми руками пристрій. Тим часом при написанні дипломної роботи фізично ніякі предмети не виробляються. Після успішного захисту праці того чи іншого типу випускник отримує статус кваліфікованого фахівця.

Посилання на основну публікацію