Рельєф, рослинність, клімат Запоріжжя

Особливості рельєфу. Оцінюючи орографічне положення слід зазначити, що Запорізька область отримала 2 бали за спелеології. Особливість рельєфу Запорізької області: західна частина – в межах Причорноморської низовини, східна – Приазовської височини.

Переважний рослинний покрив. Для Запорізької області не характерно наявність лісів; характерна наявність степів: луки (відсутні); справжні (мають значну рослинне групування); пустки мають незначне розширення; луки: заливні (мають незначне розширення); карпатські високогірні відсутні.

Клімат. Оцінка клімату адміністративно – територіальних суб’єктів. Для Запорізької області характерний помірно-комфортний клімат. Середня температура липня – 22,6 – 23,5. Тривалість періоду з t> 10 с (днів) 170. Кількість опадів в мм – 340-470. Гідрографічні ресурси% S – 16,7.

Особливість ТРР. Забезпеченість рекреаційно – туристка ресурсами для Запорізької області має місце ресурсно-надмірною. На території Запорізької області є два туристичних готелю; розташовуються 189 заклади оздоровлення та відпочинку. Загальна кількість закладів оздоровлення та відпочинку, а також готелів становить 191. За бальною системою Харківська область займає 2 бали.

Території та об’єкти природно-заповідного фонду. У Запорізькій області переважають: заказники (189); пам’ятники природи (91); парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва (21); заповідні урочища (3). В цілому по Запорізькій області налічується 300 об’єктів природно-заповідного фонду. Площа території, яку займає цими фондами составляет86,1тис. га. Відповідно, за оціночною шкалою ТРР природно-заповідного фонду займає 3 бали.

Посилання на основну публікацію