Предмет економічних наук

До предмету економічних наук відносяться: вивчення виробничих відносин, закономірності громадської організації праці, аналіз функціонування економічних законів в історично визначених способах виробництва, вивчення застосовуваних форм, способів і методів управління суспільним виробництвом.

Продуктивні сили і вся система надбудови і надбудованих установ не є безпосередньо предметом економічних наук. Економічні науки, як правило, не можуть від них повністю абстрагуватися і розглядають окремі сторони економічного ладу суспільства в діалектичній єдності з розвитком продуктивних сил і у взаємодії з надбудовними відносинами.

Посилання на основну публікацію