Повідомлення “Охорона праці”

Охорона праці в сьогоднішніх умовах це система по збереженню здоров’я, а також життя працівників в ході виконання ними своїх обов’язків. Як система вона включає в себе правові заходи, а саме нормативну базу, без якої не може існувати як окрема система.

Основою комплексу нормативних і правових законодавчих актів в сфері охорони праці є основний закон держави – а саме Конституція. Система заходів у галузі охорони праці покликана забезпечити з одного боку права працівника, в ході здійснення ним трудової діяльності, а з іншого боку також бути дотримані і права роботодавця. Законодавчий джерело, де прописані ці права це трудовий кодекс.

Необхідно відзначити важливість організаційно – технічних заходів для системи охорони праці. Ці заходи є ключовими для даної галузі в цілому, так як служать основою для розробки СУОП (системи управління охороною праці).

Діюча система в сфері охорони праці (СУОП) повинна повинна бути центральною ланкою в ланцюжку на будь-якому виробництві, а також в будь-якій організації відповідно до законодавства Російської Федерації. Ця система дозволяє розробити комплекс заходів, щоб норми охорони праці відповідали рівню підготовки працюючих, їх кваліфікації, а з іншого боку дозволяє працюючим ознайомитися з небезпечними, а також шкідливими чинниками тієї чи іншої виробничої середовища або відповідно трудового процесу, що діє в організації.

Основним завданням охорони праці сьогодні є досягнення такого рівня трудових відносин, при якому працівник в повній мірі відчував би свою захищеність з точки зору права, але крім того відчував би і свою відповідальність за дотримання норм і вимог в області безпеки життєдіяльності і охорони праці. Також однією з основних задач охорони праці сьогодні є мінімізація впливу на працівників шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу. Всім працівникам, чия діяльність пов’язана з шкідливими і небезпечними чинниками покладається спеціальна надбавка до заробітної плати в залежності від виду робіт.

Умови праці кожного працівника, а саме чинники середовища, а також сюди включаються і фактори того чи іншого трудового процесу в якому взаємодіють ті чи інші працівники повинні відповідати встановленим нормам, так як від цього залежить як здоров’я працюючих, так і працездатність кожного з них.

Також однією з основних цілей охорони праці в сучасному суспільстві є досягнення такої планки трудових відносин, при яких було б можливо забезпечити повністю безпечний рівень трудового процесу. Цей рівень можливий в тому випадку, якщо вплив на працюючих співробітників тієї чи іншої організації шкідливих, а крім того небезпечних факторних процесів буде зведено до нуля, що цілком можна досягти лише при сучасному рівні автоматизації і робототехніки в усіх сферах економіки.

Посилання на основну публікацію