Політична економія – ядро ​​економічних наук

Політична економія – наука про виробничі відносини – утворює ядро системи економічних наук, грає в ній фундаментальну і системоутворюючу роль.

Політична економія вивчає економічні закони, що управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ в історично змінюють один одного суспільно-економічних формаціях.

В рамках економічної науки теоретиками політичної економії виділяються: політична економія докапіталістичних формацій, політична економія капіталізму і політична економія соціалізму.

Головною проблемою сучасної економічної теорії стала «технологічна» проблема вибору між альтернативними можливостями використання даного блага або факторів виробництва: праці, капіталу, землі.

Термін «політична економія» починає знову з’являтися в літературі на противагу терміну «економіка» (по-англійськи – economics). Сказати переконано про те, як ця наука буде називатися завтра, важко.

Посилання на основну публікацію