Показники транснаціоналізації світової та національної економіки

За даними ЮНКТАД, у 2012 р накопичений в світі обсяг ПІІ досяг 23 трлн. дол., а контрольовані ними активи, включаючи задіяні в закордонних філіях активи місцевих партнерів, були ще більше і оцінювалися експертами більш ніж в 86 трлн. дол. Обсяг продажів іноземних філій ТНК склав приблизно 26 трлн. дол., обсяг виробленої цими філіями доданої вартості перевищував 9% світового ВВП, а їх експорт оцінювався в 7,5 млрд. дол., складаючи третину всієї світової торгівлі. У закордонних філіях ТНК зайнято близько 72 млн. Чол., Що не надто багато – 2% економічно активного населення земної кулі, оскільки ПІІ навіть в трудомістких галузях зазвичай представлені більш високопродуктивними підприємствами в порівнянні з національними компаніями-конкурентами.

При розгляді внеску ТНК в світове господарство зазвичай підкреслюється їх особливе значення в трансферт знань через навчання місцевого персоналу і знайомство місцевих підприємців з новими технологіями і методами управління. Для багатьох країн ПІІ представляють цінне джерело капіталу, який фактично не треба повертати на відміну від позикових коштів.

В кінцевому рахунку ТНК активно беруть участь в модернізації світової економіки. Разом в ряді менш розвинених країн діяльність ТНК сприймається неоднозначно, в т.ч. їх негативне ставлення до місцевої корупції (хоча це не заважає іноземним інвесторам адаптуватися до неї), але особливо їх практика трансфертних цін, зокрема, заниження вартості вивезеної продукції для економії на експортні мита.

Окремі країни по-різному залучені в вивіз ПІІ (в російській статистиці для експортованих прямих інвестицій використовують термін ПЗІ – прямі закордонні інвестиції). У ньому переважають розвинені країни (див. Табл. 1), особливо західноєвропейські – у кількох малих європейських країн масштаби національної економіки можна порівняти з контрольованим з їх території закордонним виробництвом товарів і послуг, хоча цей контроль часто здійснюють не їх власні, а діючі на їх території іноземні ТНК. З великих країн як і раніше слідом за США лідерство утримує Великобританія. У менш розвинених країн за останні десятиліття з’явилося багато своїх ТНК, особливо у Китаю, хоча Росія від нього відстає не дуже сильно. Окрему увагу необхідно звернути на офшори (див. 11.1), які є великими експортерами ПІІ в чому завдяки «подорожуючим по колу» інвестицій (round-tripping investnent), тобто тим, які повертаються в свої країни з офшорів назад, придбавши там іноземну юрисдикцію і заощадити на податках.

Посилання на основну публікацію