Податкові системи США та України

Економіка України протягом 2008 року перебувала під впливом різноспрямованих тенденцій розвитку на зовнішньому і внутрішньому ринках товарів і капіталу. Якщо в січні-червні цей вплив було позитивним, то починаючи з серпня, ситуація змінилася на протилежну. І в зв’язку з виниклими кризовими ситуаціями в країні, надходження в бюджет від оподаткування хоч і скорочується, але до сих пір є головною дохідною частиною бюджету.

Податкова система – це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету і державні фонди, які діють в установленому законом порядку. Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави виходячи із завдань соціально – економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції, а також зобов’язання і, які виступають невід’ємною частиною системи оподаткування, а держава висуває єдині вимоги до ефективного ведення господарювання в країні.

В цей же час податкова система України характеризується певним переліком особливостей, які відрізняють її від податкових систем розвинених країн. До таких відносяться:

– Існування двох підсистем: стандартна і спрощена, що порушує цілісність податкової системи;

– Значуща нерівномірність розподілу податкового тягаря внаслідок масштабного ухиляння від сплати податків і існування податкових пільг;

– Високий рівень податкової заборгованості.

Чи не досконалість і нестабільність податкового законодавства сприяє розширенню впливу на цей процес політичних, і інших чинників. Отже, в порівняльній характеристиці України і США, в Україні надходження до бюджету держави податкових платежів 2008году здійснювалися таким чином. У 2008 році відбулося перевиконання бюджету, в основному за рахунок збільшення планових показників з податку на прибуток підприємств (на 13,1%).

Особлива частина приходу до загального фонду державного бюджету п’яти найбільших податків і зборів (податок на прибуток підприємств, ПДВ, акцизного збору, митного збору, рентних платежів) знизився до 87,1% всіх надходжень порівняно з 2007 роком 89,4%, що свідчить про деяку диверсифікацію джерел доходів.

Надходження до загального фонду державного бюджету від податку на додану вартість за 2008 рік склали 90033,5 млн. Грн., Або 95,1% річного плану. Невиконання планових завдань з ПДВ вироблених в Україні товарів (98,8% річного плану, або недовиконання на 933,3 млн. Грн.), Що пояснюється встановленням не зовсім реальних планів надходження. Порівняно з 2007 роком надходження з податку на додану вартість у 2008 році до державного бюджету збільшилися на 51,7%. Обсяг надходження акцизного збору за 2008 рік до загального фонду склало 8555,8 млн. Грн., Або 97,9% річного плану. Невиконання планових показників порівняно з 2007 роком в основному пов’язано з зниженням темпів зростання виробництва під акцизних товарів.

У порівнянні з Україною для США податки мають культовий характер. Для громадяни країни не стоїть питання сплачувати податок чи ні. Сплачують його в строки і по порядку, що визначається чинним законодавством. Перелік деяких податків і спосіб їх справляння:

Прибутковий податок з фіз. осіб на прибуток. Чи оподатковується за прогресивною шкалою, платники поділяються на 4 категорії: одружені пари, які мають загальний дохід; одружені пари, які мають роздільний дохід; самостійний глава сім’ї, і глава домогосподарства; самостійний громадянин.

Податок на доходи корпорацій – ставка оподаткування становить 34%. Але може коливатися в залежності від суми доходу. В окремих штатах, процентні ставки встановлюють місцеві органи влади (від 3 до 12%). Додатковий податок – податок на прибуток. Його введення – важливий податковий важіль впливу на монопольні підприємства.

Податок з продажу капітальних активів – найбільша ставка оподаткування – 34%, об’єктом є дохід, отриманий від продажу обладнання, інших основних фондів, майна підприємства.

Акцизні збори – займають незначне місце в дохідній частині бюджету США. Встановлюються на алкогольні і тютюнові вироби, послуги повітряних перевезень, дорогі автомобілі, хутра, коштовності, приватні літаки.

Податок на спадщину – нараховується на майно, яке передається у спадок або стає об’єктом дарування. Ставка податку залежить від вартості спадщини. Особливістю податкової системи США, є децентралізація, крім федеральної, на рівні штатів проводиться власна податкова політика.

Розглянувши податкові системи двох країн США і України, звичайно можна знайти багато відмінностей, в США система оподаткування більш налагоджена і надійна, і якщо навіть список податків великий, то в багатьох з них присутні пом’якшення у виплаті, в США більш лояльно ставляться до підприємств малого підприємництва , в Україні не все так добре як в США, тому що система оподаткування тільки починає, свою безпосередню роботу. В Україні на відміну від США малих підприємців не заохочують, а знищують податками і ставлять на шлях тіньової економіки. Але Україна все, ж прагне висунути свою систему оподаткування на світовий рівень і з часом більше вдосконалити її.

Посилання на основну публікацію