1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Освіта
  3. Обсяг кандидатської дисертації

Обсяг кандидатської дисертації

При підготовці до написання кандидатської дисертації здобувач наукового ступеня цікавиться, яким повинен бути її обсяг. У різних джерелах можна знайти різні вимоги.

Загальні вимоги до кандидатської дисертації

Кандидатська дисертація – це самостійний науковий працю, що виділяється своєю оригінальністю в плані вирішення основних завдань і своєчасністю їх вивчення.

При написанні дисертації ви показуєте свій творчий хист як ученого в питаннях правильної і чіткої постановки завдань і цілей, вказуючи, в чому їх цінність і значимість в даний момент, і показуєте шляхи їх вирішення на основі проведених досліджень і зроблених на їх основі логічно продуманих і зважених висновків . Тут важливо все – і зміст, і оформлення, і обсяг кандидатської дисертації (вимоги ВАК), і її захист перед членами ВАК.

На відміну від змісту основного доповіді та оформлення роботи, обсяг кандидатської дисертації особливих обмежень не має. Його рекомендований об’єм складає близько 120 – 200 друкованих сторінок формату А4. Як правило, цього обсягу вистачає для написання повноцінної дисертації. Але при необхідності здобувач може зменшити кількість сторінок, якщо впевнений, що його робота відрізняється від тих, що пишуться за певними нормами. Такі випадки зустрічаються досить рідко, тому під час написання можна спиратися на загальноприйняті правила.

В обсязі не враховуються великі таблиці, малюнки, схеми. Вони виносяться в останній розділ і мають окрему нумерацію.

Вимоги можуть незначно змінюватися, тому краще заздалегідь уточнити обсяг кандидатської дисертації в тій раді, де планується захист (вимоги ВАК до нього).

Структура кандидатської дисертації (вимоги ВАК)

Кандидатська дисертація може бути виконана у вигляді рукопису або монографії. Вона повинна складатися з суворо певних пунктів. А саме:

  • Титульний (титульний) аркуш.
  • Зміст (або зміст) роботи.
  • Перелік умовних скорочень (якщо вони є в тексті).
  • Вступна частина.
  • Основна (глави і параграфи).
  • Висновок.
  • Список літератури.
  • Додатки (якщо вони є).

Цей склад майже не залежить від наукового напрямку. Відмінності будуть стосуватися тільки співвідношення деяких частин.

Так, дослідження з будівництва передбачає великий обсяг креслень в додатку, а в математичному праці додатків може бути зовсім небагато, якщо основні розрахунки поміщаються по тексту.

Кожен розділ починається з нової сторінки, навіть якщо минулого залишилося вільне місце. Також з нової сторінки починається кожна глава, а ось параграфи можуть тривати після кінця попереднього параграфа.

Розподіл обсягу кандидатської дисертації

На оформлення титульного аркуша та змісту виділяється по одній сторінці. На перелік умовних скорочень, як правило, теж.

На написання вступу, як правило, виділяється 10 – 20 сторінок із загального обсягу. Тут ви повинні грамотно сформулювати досліджувану проблему, її вивченість на даному етапі іншими авторами, визначити ще не вивчені боку, а значить, визначити цілі вашої роботи в цьому напрямку в плані підтвердження або спростування висунутих гіпотез. Тут же аргументовано перераховуються способи майбутньої дослідницької роботи, які стануть основною доказовою базою основних положень на майбутній кандидатській захисту.

Основна частина доповіді, як правило, складається з 2-х або 3-х глав. У 1-му розділі, що складається з декількох параграфів, на яку припадає 30-60 сторінок від загального обсягу, вказуються теоретичні методи досліджень, що застосовуються в роботі.

У 2-му розділі, що складається з 60-100 сторінок друкованого тексту, демонструються результати власноруч проведених досліджень, наводяться оброблені результати у вигляді таблиць і схем, даються до них пояснення в контексті всієї роботи, зіставляються результати з уже існуючими, визначається їх належність до вже існуючим напрямкам.

На заключну частину, як правило, доводиться 10-20 сторінок від всього обсягу роботи. У ній необхідно зробити висновки, кожен з яких повинен як мінімум відповідати поставленої мети або завдання. На досягнення однієї мети або вирішення однієї проблеми можуть доводитися відразу кілька висновків.

Список використаної літератури, складений за ДСТУ, включає в себе не менше 100 різних наукових джерел. Їх перелік вказується на окремих аркушах. Скільки сторінок займе бібліографічний список – не регламентується.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Хто такий вампір?