Моделі модернізації відсталої економіки

Для менш розвинутих країн економічна модернізація означає подолання їх відсталості. На практиці це виглядає як спроба наздогнати розвинені країни за рівнем економічного розвитку. Звідси існування такого терміна, як наздоганяє розвиток. Однак економічна теорія вважає за краще говорити про модернізацію щоб підкреслити, що в процесі модернізації країна переслідує не тільки підвищення ВВП / ВНД на душу, а й на інших показників рівня економічного розвитку. Крім того, мається на увазі, що економічна модернізація охоплює як відсталі, так і розвинені країни.

Перші моделі наздоганяючого розвитку виникли давно. У другій половині XIX ст. відставали від Великобританії за рівнем розвитку Німеччина і США вдалися до активного протекціонізму для захисту своєї молодої промисловості, підвищивши ввізні мита на готові вироби до 40%, а Японія стала активно використовувати держрегулювання економіки, державну підтримку великих національних компаній і занижений курс ієни для заохочення експорту і стримування імпорту. У ХХ ст. СРСР для прискореної індустріалізації вдався до поширення держсектора майже на всю економіку, різкого збільшення державних економічних витрат і до держмонополії зовнішньої торгівлі.

З середини ХХ ст. до економічної модернізації приступили вже десятки країн, в основному менш розвинені. Вони використовували досвід згаданих країн, пристосовуючи його до своєї економічної реальності. Для їх моделей модернізації був характерний зовнішньоторговельний протекціонізм і заохочення імпортозаміщення; активне держрегулювання всієї економіки, включаючи великі державні витрати і держсектор, а також підтримка національних монополій; обмежена конвертованість і навіть неконвертованість валюти для перешкоджання вивезенню національного капіталу і, головне, для адміністративного встановлення валютного курсу на заниженому рівні.

Подібна модель економічної модернізації (її можна назвати неокейнсианской, хоча вона містила і великі елементи меркантилізму) принесла менш розвиненим країнам як успіхи, так і невдачі. З одного боку, вони змогли приступити до індустріалізації своєї економіки і підвищити темпи економічного зростання, з іншого – багато хто з захищених протекціонізмом нових виробництв виявилися слабо конкурентоспроможними, а сильне держвтручання породило «провали уряду». З точки зору інституціональної теорії, головною невдачею був недостатній зростання приватної власності (її «затирав» держсектор) і свободи економічних агентів (їй заважала закритість економіки, монополії і держбюрократії).

Незавершена економічна модернізація посилювала сучасний сектор, але не ліквідувала традиційний. Сучасний сектор представлений капіталістичними підприємствами (вітчизняними та іноземними фірмами, фермерськими господарствами), а традиційний – докапиталистическими (кустарними промислами, громадськими та поміщицькими господарствами). Співіснування в економіці двох великих і різних за своєю природою секторів, кожен з яких складається з більш дрібних секторів (укладів), називається многоукладностью.

Через своїх недоліків і частково під впливом вашингтонського і поствашінгтонского консенсусу неокейнсианская модель економічної модернізації стала замінюватися неоліберальної. Рівень протекціонізму став знижуватися, стимулюючи конкуренцію з боку іноземних конкурентів в раніше закритих і монополізованих галузях, держсектор став приватизуватися, валюта ставала все менш вільною від обмежень на її конвертованість. Але ця неоліберальна (точніше, переважно неоліберальна) модель економічної модернізації одночасно зберігала в собі відчутні елементи неокейнсианства і навіть меркантилізму – вищий, ніж в розвинених країнах, рівень імпортних мит, істотні обмеження на функціонування іноземного капіталу, неповна конвертованість валюти.

Найбільш успішною з моделей модернізації виявилася японська (за період з 1860-х рр. По 1960-і рр. Японія перетворилася в розвинену країну) і копіювали її мо-діли нових індустріалізованих азіатських економік (в ході модернізації 1950-х – 1990-х рр . вони також стали розвиненими країнами). Своїм успіхом ця модель зобов’язана успішним поєднанням з самого початку різних теоретичних підходів – держава активно регулювала економіку, але не за рахунок великих держвидатків і великого державного сектору, що сприяло зростанню приватної власності, низьким податкам і суттєвої свободи економічних агентів. Інша причина успіху моделі – це всіляке заохочення експорту, особливо за рахунок заниженого валютного курсу, а це призводило до постійного підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. Нарешті, все це супроводжувалося величезним увагою до виробництва та розповсюдження знань. Відзначимо, що восточноазиатская модель при вирішенні проблеми накопичення спиралася на національний капітал, який вона мобілізувала з коштів населення, а не на іноземний капітал (винятком були такі малі економіки, як Сінгапур і Гонконг), а замість імпорту капіталу найактивнішим чином імпортувала знання. В рамках нашої дихотомії – неоліберальна модель або неокейнсианская – це переважно неоліберальна модель модернізації, але знову ж таки з сильними елементами неокейнсіанства.

Успіх описуваної моделі привів до того, що її зі своїми модифікаціями взяли на озброєння інші менш розвинуті країни, перш за все нові індустріальні. Ця модель дозволяє Китаю, Індії, Бразилії, Туреччини, Ірану, Індонезії стає новими світовими економічними центрами.

Посилання на основну публікацію