Метод – інструмент дослідження науки

Термін «метод» походить від грец. methodos, що в буквальному перекладі означає «шлях до чогось».

Особлива роль в науковому пізнанні відводиться науковому методу (метод взагалі – це спосіб організації інструментарію, засобів, прийомів, операцій і тому подібної теоретичної і практичної діяльності).

Метод оптимізує діяльність людини, озброює його найбільш раціональними способами діяльності. Поняття «метод» прямо пов’язане з поняттям «методологія».

Методологія – це наука про закономірності, яким підкоряється метод діяльності, про походження, сутності методів, їх ефективності. Методологія покликана виробляти принципи створення найбільш досконалих методів в кожній формі діяльності.

Наукове пізнання – це особлива форма людської діяльності. Як кожна діяльність, пізнання також спирається на певний набір інструментальних засобів діяльності, засобів пізнання. Науковий метод – це спосіб організації інструментальних засобів пізнання у вигляді приладів, прийомів, предметних або теоретичних операцій, які використовуються для досягнення наукової істини, системи принципів регулярної діяльності.

Діяльність людини може бути практичної і теоретичної (в сенсі пізнавальної), тому поняття методу в рівній мірі відноситься і до практики, і до теорії. Теоретичне пізнання цінне не саме по собі, а завдяки його більш ефективного впливу на практику.

Метод науки – це інструмент теоретичного дослідження предмета науки. Він являє собою сукупність його розумових або фізичних операцій, здійснюваних в ході наукового дослідження, в ньому укладено знання процедур, необхідних для отримання нового знання. Метод – це своєрідна розумова технологія.

Посилання на основну публікацію