1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Освіта
  3. Корпоративні системи

Корпоративні системи

Ключова роль в інформаційному забезпеченні споживачів належить комп’ютерних інформаційних систем. Корпоративні системи забезпечують економічний розвиток сучасних підприємств і організацій шляхом автоматизації бізнес-процесів і прийняття оптимальних управлінських рішень.

Корпоративні системи автоматизують бізнес-процеси на підприємствах і в організаціях. Бурхливий розвиток в останнє десятиліття комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв і засобів зв’язку спонукали до широкого впровадження локальних і глобальних мереж АРМ, наблизивши таким чином користувачів до обчислювальних ресурсів, до повсякденного використання ЕОМ у своїй діяльності. За допомогою АРМ фахівець має можливість доступу до інформаційних ресурсів підприємства, галузі, регіону або Всесвітньої мережі Internet, вирішувати практично будь-які облікові, фінансові, аналітичні або інші завдання. У КІС в широкому сенсі цього слова слід вважати управлінську ідеологію, яка об’єднує бізнес-стратегію підприємства і передові інформаційні технології. Вона підтримує автоматизацію функцій управління на підприємстві (в корпорації) і поставляє інформацію для прийняття управлінських рішень. Корпоративна інформаційна система:

  • Система, яка підтримує управлінський і фінансовий облік на підприємстві і поставляє інформацію для прийняття управлінських рішень;
  • Інтегрована інформаційна система управління.

Характерними ознаками сучасних КІС, їх відрізняють від інформаційних систем НЕ корпоративного рівня є:

  • Масштабність інформаційної системи, яка розподілена на значній території і має масштабну програмно-апаратурну платформу;
  • Робота в неоднорідному обчислювальному середовищі, що передбачає узгоджену роботу комп’ютерів, побудованих на різних обчислювальних платформах і під управлінням різних операційних систем;
  • Для всіх платформ обчислення, яке передбачає роботу додатків на комп’ютерах різних виробників забезпечуючи однаковий інтерфейс і логіку роботи на всіх платформах;
  • Розподілені обчислення за допомогою клієнт-серверної архітектури, коли рішення задачі розподіляється між декількома машинами, що збільшує пропускну здатність для користувача і дає можливість працювати в багатозадачному режимі.

КІС розглядається як засіб підвищення ефективності ділових операцій і зростання прибутку. Сучасні КІС настільки масштабовані, що вони здатні однаково ефективно управляти регіоном, галуззю, корпорацією або невеликої торгової фірмою. Все залежить від обраної конфігурації і настройки. Крім того, сучасні КІС багатофункціональні. У своєму складі вони містять все необхідне для підтримки ефективного бізнесу. Останнім часом до складу КІС вбудовуються експертні системи, OLAP-технології, DSS, Data Mining і ін.

ПОДІЛИТИСЯ: