Формування методу економічної науки

Формування методу науки витратило не базі властивостей і законів досліджуваного об’єкта є не механічне перенесення відомих законів науки про реальний світ в метод.

В основі формування методу економічної науки лежать властивості, особливості, закони досліджуваного об’єкта, а також цілеспрямована діяльність дослідника, який володіє певними потребами, можливостями і здібностями.

В результаті діяльності дослідника створюються пізнавальні засоби – інструментарій. У термінах змісту і форми: пізнані закономірності становлять об’єктивну сторону методу пізнання – його зміст, а виникають на їх основі прийоми та інструментарій дослідження – суб’єктивну, тобто форму методу.

Науковий метод економічної науки одночасно є і результатом пізнавальної діяльності, і передумовою, інструментарієм подальшої наукової роботи. Приступаючи до дослідницької роботи, вчений користується раніше склалися на попередніх етапах методологічним апаратом та інструментарієм, і в процесі його роботи виникає нове знання і новий інструментарій економічної науки і практики.

Посилання на основну публікацію