Доцент і професор – хто є хто

доцент
Цим словом позначаються три географічно близьких, але різних по суті поняття:

– Доцент – вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію лекторів
– Доцент – вчене звання співробітників наукових установ
– Доцент – посаду у вищих навчальних закладах

Вчене звання доцента присвоюється здобувачеві вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) і затверджується Федеральною службою з нагляду в сфері освіти і науки. Вчене звання «доцент» дається назавжди, довічно.

Посада «доцент» не слід плутати з вченим званням «доцент». Можна займати посаду доцента, не маючи при цьому вченого звання «доцент». Посада доцент – тільки на час роботи на цій посаді.

Критерії присвоєння вченого звання і посади доцент
Доцент Білий – вчене звання доцента по кафедрі присвоюється викладачам вузів, які пропрацювали не менше року на посаді доцента, мають науково-педагогічний стаж не менше 5 років, навчально-методичні посібники та наукові роботи.
– Вчене звання доцента за фахом присвоюється науковцям. Відповідає існував раніше вченому званню «старший науковий співробітник».
– На посаду доцента призначаються викладачі (як правило, мають вчений ступінь кандидата наук) після обрання на вченій раді факультету чи ВНЗ.

Паралель з військовими:
Командир частини – посаду. Полковник – звання.
Пішло це від Петровської «Табелі про ранги», коли всім державним службовцям присвоювалися звання. Зайняти посаду певного рівня могла людина тільки відповідного звання. Тобто командиром полку міг стати тільки полковник (підполковник) або майор на виріст. Тобто старший офіцер. Але не капітан. Колезький реєстратор не міг керувати департаментом (Хлестаков!).

У Росії доценти з’явилися в епоху Олександра II. З 1863 роки так стали називати викладачів університету, що мають ступінь магістра. При Олександрі III (в 1884 році) це звання перетворилося в «приват-доцента». Та так і залишилося незмінним до 1930 року!

Що робить доцент?
Доцент веде навчальну і методичну роботу, читає лекційні курси, проводить наукові дослідження і бере участь у впровадженні їх результатів у народне господарство, керує самостійними заняттями і науково-дослідною роботою студентів, підготовкою наукових і педагогічних кадрів.

професор
це викладач високого рівня компетентності, який є експертом у певній галузі науки (або мистецтва). У перекладі з латинської professor і означає викладач.

Що робить професор?
професор Преображенський
Професор веде навчальну і методичну роботу, читає лекційні курси, проводить наукові дослідження і бере участь у впровадженні їх результатів у народне господарство, керує самостійними заняттями і науково-дослідною роботою студентів, підготовкою наукових і педагогічних кадрів.

Термін professor вперше став вживатися в Римській імперії приблизно з середини 1 ст. до н. е., де цим словом називали вчителів граматичних і риторских шкіл. В середні віки професорами називали викладачів духовних шкіл, а починаючи приблизно з XII століття – викладачів університетів.

У Росії звання професор та й самі професора з’явилися з установою в 1724 році Академічного університету в Санкт-Петербурзі як частини Петербурзької Академії Наук. У створеному з ініціативи І.І. Шувалова і М.В.Ломоносова і указу (12.01.1755) імператриці Єлизавети Петрівни Московському університеті професора були вже як щось само собою зрозуміле.

У сучасній Росії словом професор називається як вчене звання так і посаду викладача вузу або наукового співробітника науково-дослідної установи. Посада «професор» і вчене звання «професор» не одне і те ж, порядок їх отримання або присвоєння істотно відрізняється.

Критерії присвоєння вченого звання і посади професор

Вчене звання професор присвоюється:
– Особам, що мають вчену ступінь доктора наук, наукові праці або винаходи і обраним за конкурсом на посаду завідувача кафедрою або після закінчення року успішної роботи на даній посаді;
– Висококваліфікованим фахівцям з великим виробничим стажем, які не мають наукового ступеня, якщо вони успішно пропрацювали на штатній посаді професора у вузі не менше семестру з дня обрання;
– Викладачам вузів (як правило, кандидатам наук, доцентів), котрий обіймав посаду професор за конкурсом, якщо вони успішно пропрацювали на цій посаді не менше року і мають великий стаж науково-педагогічної роботи, а також друковані наукові праці і навчально-методичні посібники.

На посаду професора назвачаются особи, які пройшли конкурсний і затверджені вченою радою навчального закладу. Як і у випадку з доцентом, вчене звання професор присвоюється довічно, а на посаду професора призначаються тільки на час роботи в цій якості.

Коротко для запам’ятовування

доцент
Вчене звання або дожность у ВНЗ або НДІ. Присвоюється університетським лекторам або науковим співробітникам. Займає, як правило, особа з науковим ступенем кандидата.

професор
Вчене звання або посаду в ВУЗі. Викладач високого рівня компетентності, який є експертом у певній галузі науки (або мистецтва). Присвоюється, як правило, особам з науковим ступенем доктора наук.

Почесний професор
У провідних університетах світу склалася практика присвоювати звання «почесний професор» різним видатним людям або вченим з інших країн, які мають якесь відношення до даного навчального закладу. Почесна професія не є співробітником навчального закладу і присвоюється тільки з точки зору престижності як для університету, так і для самого «почесного професора».

Посилання на основну публікацію