Диференціація всередині економічних наук

Розвиток економічних наук відбувається шляхом диференціації і інтеграції знання (спеціально питаннями систематизації економічних знань, класифікації економічних наук займалися радянські економісти Д.І. Розенберг, Е. Хмельницька, К. В. Остров’яни і ін.).

Диференціація всередині економічних наук відбувається шляхом виділення з єдиного масиву знань окремих сторін аналізу в особливі предмети. Відбувається це в міру накопичення наукового матеріалу, необхідність врахування специфіки тих чи інших «субпредметов» дослідження і застосування специфічних Методів їх вивчення. Так сформувалася група галузевих економічних наук – економіка промисловості, економіка сільського господарства, економіка транспорту.

Кожна з економічних наук має специфічний предмет, який визначає межі, характер і особливості теоретичного аналізу. Успіхи техніки і природознавства, розвиток великої промисловості сприяли тому, що поряд з диференціацією наук почала даватися взнаки тенденція до їх інтеграції.

Діалектична взаємодія диференціації та інтеграції наукових знань створило передумови для утворення комплексу економічних наук, сприяло їх взаємопроникнення і взаємозбагачення. Положення і результати аналізу одних економічних наук служать вихідною інформацією, використовуються в методологічному і понятійному апараті інших наук.

Посилання на основну публікацію