1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Освіта
 3. Цілі і завдання в рефераті

Цілі і завдання в рефераті

У вступі будь-якої наукової роботи необхідно писати мета і завдання. Ця вимога діє і в рефераті, хоча його введення зазвичай менш розгорнуте, ніж у мають наукову новизну досліджень.

Чим відрізняються мета і завдання

Написання мети і завдань часто викликає утруднення саме в цьому предметі. Причин цього кілька:

 • Реферати починають задавати вже з першого семестру першого курсу, коли у студентів ще немає досвіду написання власних досліджень.
 • Велика частина реферату береться з книг або інших джерел вже в готовому вигляді (максимум – злегка переробляється, щоб пройти перевірку на плагіат), а елементи введення доводиться писати самостійно.
 • Теми формулюються викладачами так, що не завжди вдається легко розібратися, навіщо така робота взагалі потрібна (крім формального отримання оцінки).
 • Часто виникає плутанина між поняттями мети і завдань.

На побутовому рівні поняття цілі та завдання часто змішуються: якщо вашою метою є помити посуд, то можна сказати, що перед вами стоїть завдання миття посуду. Щоб написати мета і завдання в рефераті, потрібно чітко розмежовувати ці терміни.

Відмінності мети і завдань для реферату:

 • Мета у роботи найчастіше одна, а завдань кілька.
 • Мета означає, для чого взагалі робота пишеться, що автор хоче отримати в кінці своєї праці (який результат). Завдання більше характеризують процес, відображаючи етапи, через які потрібно пройти для досягнення мети.
 • Мета ставиться до роботи цілком і обумовлюється її темою. Завдання логічніше писати по розділах (кожен параграф – окреме завдання), тоді можна говорити про структурної декомпозиції, або розбитті процесу дослідження на етапи.

Як написати мета реферату

Мета реферату базується на його темі. Формулювання теми може бути перетворена в ціль двома способами:

 • Додаванням дієслова, що позначає дію.
 • Додаванням отглагольного іменника, що характеризує результат.

Більш виправданим видається другий шлях. Корисними можуть бути наступні слова:

 • Вивчення.
 • Ознайомлення.
 • Систематизація.
 • Класифікація
 • Аналіз.

На відміну від курсових і випускних кваліфікаційних робіт, реферат не передбачає розробку проекту або пропозицію заходів, максимум мова може йти про критичному осмисленні поглядів кількох напрямків. Найчастіше ж мета обмежується суто навчальними напрямами.

Наведемо приклади формулювання цілей:

 • Тема роботи: «Доба Руїни в Україні», мета – «Вивчення періоду Руїни в Україні».
 • Тема роботи: «Монетарні погляди на інфляцію», мета – «Ознайомлення з монетаристськими поглядами на інфляцію».
 • Тема роботи: «Форми і види кредитів в ринковій економіці», мета – «Класифікація форм і видів кредитів».

Мета роботи можна (і потрібно) писати до початку роботи над основним текстом. Це дозволяє задати орієнтир подальшої діяльності, розуміти, до чого потрібно прагнути.

Як написати завдання в рефераті

Чіткої вимоги, скільки завдань потрібно сформулювати, не існує. Однак загальноприйнята практика – кількість завдань збігається з кількістю розділів в роботі. Кожен розділ (пункт, параграф) реалізує рішення одним із завдань.

Завдання найзручніше писати після того, як буде складено план роботи. Тоді процес написання завдань зводиться до переформулированию пунктів плану таким чином, щоб вони відповідали на питання «що потрібно зробити в цій частині роботи».

Корисні дієслова для постановки завдань:

 • Розкрити (поняття).
 • Описати.
 • Охарактеризувати.
 • Розглянути.
 • Дати (характеристику).
 • Класифікувати.
 • Проаналізувати.
 • Порівняти.
 • Визначити.
 • Виявити (закономірність, зв’язок).
 • Визначити.
 • Простежити.

Наприклад, список завдань для реферату про Смутні часи, що складається з трьох частин, може виглядати наступним чином:

 • Проаналізувати передумови початку Руїни.
 • Розглянути події доби Руїни.
 • Простежити вплив подій Руїни на подальший розвиток держави.

Як оформити мета і завдання в рефераті

Мета і завдання – частина введення реферату. Якийсь специфічне оформлення цих розділів не потрібно. Спочатку пишеться мета. З нового абзацу (найчастіше – відразу після опису актуальності теми) набирається пропозицію: «Метою роботи є …», або «Мета даної роботи – …». Слово «мета» не потрібно виділяти жирним шрифтом або іншими способами.

Після мети можна відслідковувати завданнях. Можна написати просто «Завдання даної роботи:”, а можна вказати на зв’язок між завданнями і планом самого реферату: «Завдання даної роботи, визначили її структуру:». Завдання оформляються у вигляді списку (нумерованого або маркірованого). Як і у випадку з метою, виділення слова «завдання» не потрібно.

При написанні мети і завдань використовуються ті ж параметри шрифту, що і в основному тексті.

ПОДІЛИТИСЯ: