Чим ЄДІ відрізняється від ДПА

Абревіатури ЄДІ і ДПА розшифровуються як єдиний державний іспит і державна підсумкова атестація. Ці види контролю здійснюються для визначення рівня знань випускників основної та старшої загальноосвітньої школи. На їх підставі заповнюється додаток до атестата про основну загальну освіту і атестату про основний повну освіту – документам державного зразка, які видаються особам, які закінчили 9 і 11 класів.

Що таке ЄДІ і ДПА
ЄДІ – централізовано проводять у школах, гімназіях та ліцеях Російської Федерації державний іспит, за результатами якого випускники 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів можуть бути прийняті в ссузів і вузи, якщо кількість отриманих балів виявиться для цього достатньою. Встановити рівень засвоєння обов’язкових програм з російської мови, літератури, математики, іноземних мов, фізики, хімії, біології, географії, історії, суспільствознавства, інформатики дозволяють єдині методи оцінювання, а також принцип підбору для кожного предмета однотипних завдань, затверджених Міністерством освіти Російської федерації.

ДПА – обов’язкова і єдина для всіх загальноосвітніх шкіл форма складання випускних іспитів з російської мови та математики в 9-му класі. У формі державної підсумкової атестації можуть проходити ще два іспити за вибором і один – за рішенням регіональних органів управління освітою. Система оцінювання ДПА дозволяє об’єктивно і точно встановлювати рівень підготовки випускників, що важливо для їх подальшого навчання у коледжах, професійних училищах і профільних 10 класах.

Порівняння понять ЄДІ і ДПА
У чому ж різниця між ЄДІ і ДПА?

Процедура проведення ЄДІ для випускників 11 класів передбачає здійснення цієї форми контролю та незалежного оцінювання в спеціально підготовлених пунктах за участю державної екзаменаційної комісії, функції якої регулюються Рособрнадзора.

ДПА для випускників 9 класів проходить в школі під контролем територіальної екзаменаційної комісії. У її компетенцію входить оцінювання результатів державної підсумкової атестації та вирішення питань апеляції.

Для ЄДІ необхідний окремий бланк реєстрації. Всі дані про учасника ДПА заносяться в перший рядок бланка № 1; на цьому ж бланку розміщуються завдання першого і другого рівнів складності, відмічені літерами А і В.

У бланках ЄДІ не допускаються виправлення і закреслення обраних відповідей. При виконанні завдань типу А і В на бланках ДПА дозволяються виправлення: комісією оцінюється тільки кінцевий результат роботи.

Кількість завдань першого і другого рівня для ЄДІ становить 30 і 14 питань відповідно до типами А і В. Завдання А і В для ДПА обмежені 3 і 8 питаннями.

Завдання третього рівня, на бланках ЄДІ і ДПА зазначене літерою С, для випускників 11 класів більш складне, ніж для дев’ятикласників.

Час виконання роботи при проведенні ЄДІ – 3 астрономічні години. Для ДПА воно становить 4 години.

Результати ЄДІ заносяться в єдину федеральну електронну базу даних. Дані про проходження випускником 9 класу ДПА зберігаються в школі і окружному управлінні освітою.

відмінність між ЄДІ і ДПА полягає в наступному:
ЄДІ проводиться для 11 класів як обов’язкова форма іспиту, за результатами якого визначається рівень засвоєння випускниками освітніх програм з окремих предметів.
Учасниками ДПА є випускники 9 класів загальноосвітніх шкіл.
ЄДІ проводиться в зареєстрованих Рособрнадзора пунктах проведення іспиту.
ДПА проходить в школі за участю територіальної екзаменаційної комісії.
Кількість питань до завдань типу А і В для ЄДІ більше, ніж для ДПА, а ступінь складності завдання типу С вище.
На проведення ЄДІ відводиться на 1 годину менше часу, ніж на проходження ДПА.
За результатами ЄДІ випускники 11 класу можуть бути прийняті до вищих або середні спеціальні навчальні заклади.
Результати проходження ДПА враховуються при вступі випускників 9 класів у коледжі, професійні училища та профільні навчальні заклади.

Посилання на основну публікацію