✅Чим відрізняються звичайні акції від привілейованих?

Акції комерційних підприємств класифікуються на 2 основні категорії – звичайні і привілейовані цінні папери. У чому специфіка тих і інших? Чим відрізняються звичайні акції від привілейованих?

Що являють собою звичайні акції?

Під звичайними прийнято розуміти акції, які дають їх власнику право:

  • на активну участь у веденні бізнесу;
  • на отримання розподіленого прибутку компанії – у вигляді дивідендів.

Основне джерело капіталу щодо запропонованих акцій – чистий прибуток фірми.

Величина дивідендів, які виплачуються власникам звичайних акцій, визначається органами управління компанії. Розподіл капіталу здійснюється пропорційно часткам у володінні звичайними акціями фірми між різними їх власниками.

Що являють собою привілейовані акції?

Під привілейованими розуміються акції, які передбачають появу у їх власників додаткових повноважень в управлінні бізнесом. Але в деяких випадках і навпаки – в умовах володіння даними цінними паперами можуть бути прописані обмеження на управління компанією для того чи іншого суб’єкта.

Власники привілейованих акцій також отримують дивіденди, але їх величина може визначатися у фіксованій сумі або у конкретному розмірі відсотків від чистого прибутку фірми. Володіння розглянутими цінними паперами характеризується рядом інших переваг для інвестора.

Таких як:

  • можливість отримання гарантованих сум доходів;
  • отримання пріоритету в розподілі прибутку;
  • отримання пріоритету в компенсації вартості цінних паперів при ліквідації фірми.

Існує додаткова класифікація привілейованих акцій.

Їх прийнято ділити на:

  • стандартні привілейовані;
  • кумулятивні.

Володіння акціями першого типу гарантує інвестору отримання доходу в конкретну величину – включаючи сценарій ліквідації компанії. Виплати за такими цінними паперами, як правило, найбільш пріоритетні з точки зору розподілу прибутку фірми.

Кумулятивні акції припускають накопичення фірмою зобов’язань по виплаті інвестору дивідендів в рамках фіксованого терміну. Якщо компанія не зможе перерахувати власнику цінних паперів грошові кошти у встановленій величині, він отримує право голосу в раді директорів до тих пір, поки фірма не розрахується з ним.

Різниця між звичайними і привілейованими акціями

Головна відмінність звичайних акцій від привілейованих полягає в тому, що власники цінних паперів першого типу мають, як правило, менший пріоритет в розподілі чистого прибутку фірми і отримують дохід тільки за умови перевищення доходів фірми над витратами. Тримач привілейованої акції, своєю чергою, в більшості випадків отримує гарантований прибуток і має пріоритет в одержанні розподіленого капіталу.

Слід зазначити, що володіння привілейованими акціями нерідко передбачає обмеження на участь людини в управлінні фірмою. Однак, людина може отримати відповідні повноваження – якщо компанія виявиться нездатною виконати свої зобов’язання по виплаті дивідендів. У той час у власника звичайних цінних паперів, як правило, немає подібних обмежень. Він має право за замовчуванням брати участь в управлінні бізнесом.

Вартість звичайних акцій, в основному, формується за біржовим принципом.

Ціна привілейованих акцій, як правило, приймається на рівні локальних рішень менеджменту. В потенціалі цінні папери першого типу можуть бути більш вигідним вкладенням – якщо капіталізація фірми на фондовому ринку зростає.

Але вони, зазвичай, розглядаються як менш надійні вкладення. Важливий нюанс: відповідно до законодавства України фірма не має права розміщувати привілейовані цінні папери, якщо їх номінальна вартість – нижче, ніж та, яка встановлена для звичайних акцій.

Загальна частка вартості привілейованих акцій в статутному капіталі компаній України не повинна перевищувати 25%. Для звичайних цінних паперів подібні обмеження законом не встановлені.

Посилання на основну публікацію