Чим відрізняються звернення Мем, Мадам, Міс, Місіс, Мадемуазель

У європейській культурі правила етикету передбачають звернення до жінки в тій формі, яка відповідає її статусу, віку й сімейному стану.

Що таке Мем, Мадам, Міс, Місіс, Мадемуазель

Мадам – обов’язкове слововживання у Франції та деяких європейських країнах при офіційному спілкуванні з представницями слабкої статі. Спочатку ця форма ввічливого поводження позначала приналежність жінки до вищого стану або знатного роду. Пізніше звернення мадам втратило виражене станове забарвлення, перейшло в розряд слів, що використовуються в етикетних формулах мови, і стало вживатися по відношенню до жінок взагалі.

Мем – коротка форма звернення мадам, яка активно використовувалася в Англії в XVIII – XIX столітті по відношенню до жінки, яка займала значуще положення в суспільстві. В даний час в англійському словозверненні форма мем є застарілою і практично не вживається. У значеннях «пані», «господиня», «наставниця» воно закріпилося в країнах Північної Америки і увійшло до складу активної лексики сучасних американців.

Міс і місіс – форми ввічливого звернення до жінки в Англії та Америці. Звернення місіс в поєднанні з прізвищем чоловіка вживається стосовно осіб, які перебувають у шлюбі. По відношенню до незаміжньої жінки правила етикету наказують звернення міс.

Мадемуазель – ввічливе звернення до дівчат і молодих жінок до їх вступу в шлюб, яке у Франції до недавнього часу вважалося ознакою хорошого тону. З поширенням французької мови та французького етикету в російському дворянському середовищі XVIII – початку XIX століття цю форму стали вживати і в російської мови. Сучасне використання звернення мадемуазель обмежене: під впливом феміністичного руху з 2012 року у Франції воно виключено з офіційного вжитку.

Порівняння звернень Мем, Мадам, Міс, Місіс, Мадемуазель

У чому ж різниця між зверненнями Мем, Мадам, Міс, Місіс, Мадемуазель?

До заміжних жінок прийнято звертатися у формі мадам і місіс.

Міс – форма звернення до незаміжніх жінок, яку використовують у країнах, які успадковують правила англійського етикету, незалежно від віку представниці прекрасної статі.

Форма мадемуазель в якості ввічливого поводження до дівчини поступово втрачає значення: з лютого 2012 року у Франції вона офіційно замінена загальновживаною формою мадам.

Звернення мем широко поширене в Америці: його вживають підлеглі по відношенню до жінки, що має певне службове становище.

Відмінність звернень Мем, Мадам, Міс, Місіс, Мадемуазель полягає в наступному:

  • Звернення мадам до жінок, які перебувають у шлюбі, прийнято у Франції і деяких англомовних країнах Європи.
  • У спілкуванні американців слово мадам трансформувалося в коротку форму мем і частково втратило значення, яке вказує на соціальний статус заміжньої жінки.
  • Вживання звернень міс та місіс поширене в Англії. Форма місіс в поєднанні з прізвищем чоловіка вживається по відношенню до заміжньої жінки; міс прийнято вживати в поєднанні з прізвищем, отриманим при народженні.
  • Звернення мадемуазель може відноситися тільки до молодих незаміжніх жінок і юних дівчат. З офіційно-ділового спілкування у Франції воно виключено, проте традиційно залишається в мовному вживанні.
Посилання на основну публікацію