Чим відрізняються рослини від тварин

Саме сукупність флори і фауни на Землі – це те різноманіття живих істот, яких ми бачимо навколо себе. Прекрасно, що на нашій планеті є і рослини і тварини: леви і фіалки, ховрахи і сосни, корали… До речі, корал – це тварина або рослина? Дійсно, іноді щоб визначити приналежність виду до царства тварин або рослин, необхідно знати біологію, зокрема, відмінності рослин від тварин.

У тому, що і рослини і тварини – живі істоти, сумнівів немає. Вони народжуються, розвиваються, розмножуються і помирають.

Рослини – це царство, що складається з багатоклітинних організмів.

Тварини представляють собою інше царство, організми якого за способом живлення є гетеротрофними.

Рослинні клітини, з яких складається рослинний організм, відрізняються за будовою від тварин клітин. Наприклад, кожна рослинна клітина оточена щільною непроникною оболонкою, а тваринна клітина – ні.

Також тварини в більшості своїй виділяють вуглекислий газ, а рослини, навпаки, поглинають його, виробляючи кисень (процес фотосинтезу). Ми також можемо сказати, що рослини, на відміну від тварин, не можуть пересуватися.

В цілому це так, але світ рослин настільки різноманітний, що зустрічаються екземпляри, які є винятком з цього правила. У рослин є коренева система (знову-таки, з деякими винятками), у тварин її немає.

Якщо розглядати рослини і тварин з еволюційної точки зору, то рослини з’явилися на нашій планеті раніше. Зараз на планеті видів тварин набагато більше, ніж видів рослин.

Відмінності рослин від тварин:

  • Рослини і тварини відрізняються по внутрішньому устрою клітини;
  • Рослини в основному є автотрофними за способом живлення, тварини ж гетеротрофними;
  • Тварини здатні пересуватися самостійно; рослини, в більшості своїй, не пристосовані до цього. При цьому рослини мають кореневу систему;
  • Рослини з’явилися раніше тварин, проте в даний момент вони представляють меншу різноманітність в порівнянні з тваринами.
Посилання на основну публікацію