Чим відрізняються природні ресурси від природних умов?

Загальним для природних ресурсів та природних умов є те, що і ті і інші не створені людиною. Між тим існують критерії, які дозволяють розмежувати ці категорії. Розглянемо їх і з’ясуємо, чим відрізняються природні ресурси від природних умов.

 

Визначення

Природні ресурси – це блага, які людство може отримувати з природного середовища існування і використовувати для безпосереднього споживання або включення в процес виробництва.

 

Природні умови – це сукупність факторів навколишнього середовища, не підлягають споживанню або залучення у виробничий процес, але вирішальним чином впливають на діяльність людей.

 

Різниця між природними ресурсами і природними умовами

Для початку варто звернути увагу на ступінь корисності, яка є в кожному випадку. З цієї точки зору відміну природних ресурсів від природних умов полягає в тому, що лише перші завжди є благом. Саме суспільна потреба стає головним критерієм для включення тих чи інших компонентів природного середовища в категорію «природні ресурси».

 

Такі блага класифікують за багатьма ознаками. Наприклад, ресурси бувають мінерального, водного, біологічного та іншого походження. Вони можуть використовуватися у виробничій (промислової і сільськогосподарської) та невиробничої сферах. Ресурси, які не виснажуються, називають невичерпні (енергія вітру, сонця). Але є і ті з них, які знаходяться в природі, можливо, у великому, але обмеженій кількості – вони визначаються як вичерпні ресурси.

 

Частина використовуваних дарів природи має властивість відновлюватися (рослини, промислові тварини). В той же час є невідновлювані ресурси (наприклад, мінеральні). Крім того, одні корисні об’єкти навколишнього світу можуть бути реально залучені в господарський оборот або відразу вживатися (питна вода). А інші ресурси – їх називають потенційними – виявлені лише за допомогою теоретичних розрахунків, але використання таких благ залишається поки неможливим через відсутність необхідного технічного оснащення.

 

В чому різниця між природними ресурсами і природними умовами? Головним чином у тому, що поняття «ресурси» означає щось готове до споживання або є матеріалом для отримання цінностей. Між тим природні умови не можуть служити ні готовими продуктами, ні сировиною для виробництва. Вони лише створюють середовище, в якому живе і працює людина. До природних умов люди змушені пристосовуватися.

 

Найважливішими елементами в цьому відношенні є: географічне положення, риси рельєфу, тип грунту, рослинний покрив, клімат та інші. Від того, наскільки сприятливими будуть природні умови, залежить розселення людей, розміщення виробничих підприємств і розвиток галузей діяльності. Приміром, успіхів у рослинництві можна досягти, тільки якщо оброблювані культури отримають достатньо тепла та вологи. А ефективність роботи деяких енергетичних об’єктів визначається тривалістю світлового дня в регіонах їх розміщення.

 

Природні умови впливають і на вироблені витрати. Так, вартість будівництва споруд різного призначення залежить від характеру рельєфу і ступінь заболоченості території. В якості ще одного прикладу можна навести і видобуток корисних копалин – у разі їх залягання в зоні вічної мерзлоти витрати на розробку родовища і транспортування суттєво зростають.

Посилання на основну публікацію