Чим відрізняються папороті від мохів

Папороті і мохи є представниками групи вищих спорових рослин. Був час, коли вони повністю захопили і заполонили нашу планету. Трохи пізніше вони поступили верховенство на Землі голонасінним і покритонасінним рослинам.

Що таке папороті і мохи

Папороті – це рослини, які відносяться до відділу папоротеподібних.

Мохи – це рослини, що належать до відділу мохоподібні.

Порівняння папоротей і мохів

У чому ж різниця між папоротями й мохами? Папороті панували на Землі 300 мільйонів років тому, хоча з’явилися набагато раніше – в девоні. Наприкінці палеозою і початку мезозою вся наша планета була вкрита величезними масивами лісів з деревоподібних папоротей.

Саме вони, відмираючи, стали основою для утворення величезних запасів горючих корисних копалин – кам’яного вугілля, нафти, газу і сховищем відбитків прадавньої флори і фауни Землі. Мохи з’явилися в той же геологічний час – наприкінці девону, але не набрали тих розмаху, висоти і біомаси, з якими підкорили планету папороті. Вже в нашу геологічну епоху мохи стали джерелами для формування торфу, торфовищ і торф’яних боліт. Торф є пальною корисною копалиною, цінним органічним добривом і сировиною для виробництва:

 • пластмаси;
 • воску;
 • фарб;
 • лаку;
 • спирту і кислот.

Папороті мають характерний, ні з чим не порівнянний вид. Це деревна або трав’яниста рослина. Вона має видозмінений пагін, до якого за допомогою черешка кріпляться псевдолистки, або вайї. Це – перший еволюційний крок до утворення у рослин справжньої листової пластини. Вайї виконують дві функції:

 • перша – фотосинтез;
 • друга – спороутворення.

У ґрунті рослина закріплюється за допомогою підземного стебла – кореневища. Від нього відходить безліч вегетативних коренів. У стеблі папороті сформовані тканини – провідні і паренхімні, що дають рослині можливість споживати більше мінеральних речовин і води, ніж його більш низькоорганізовані колеги по планеті.

Життєвий цикл папороті складається з двох фаз – спорофіта і гаметофіта з переважанням першої фази над другою.

На нижній частині вайї утворюються гаплоїдні спори. З часом спорангій розкривається, спори падають на землю і проростають. Саме цей заросток несе гамети, жіночі та чоловічі. Але яйцеклітини і сперматозоїди однієї рослини визрівають в різний час, тому автозапліднення не відбувається. Як і у мохів, для здійснення запліднення папоротям необхідна сильно зволожене середовище.

З заплідненої зиготи розвивається особина – спорофіт. Спочатку вона використовує поживні речовини, які є в заростку, а коли він відмирає, починає харчуватися самостійно.

Мохи – дводомні рослини, тобто на верхівках чоловічих рослин розташовані органи, що виробляють сперматозоїди, а на верхівках жіночих – продуценти яйцеклітин. Але кожна рослина незалежно від статі володіє стеблом і листками. Вони дрібні і містять хлорофіл. У багатьох мохів листки нижнього ярусу стають жовто-бурими через руйнування пігменту в умовах недостатньої освітленості.

Корней у мохів немає. До ґрунту вони кріпляться ризоїдами – багатоклітинними волосоподібними відростками.

Мохи розмножуються спорами, які визрівають в спорангії спорофита. Спорофит моху представлений ніжкою з коробочкою. Але живе він недовго і швидко всихає. Підсохнута коробочка відкривається, і з неї прокидаються спори. З них виростає рослина з гаплоїдним набором хромосом – багаторічна, зелена; жіноча чи чоловіча особина. В життєвому циклі мохів переважає гаметофіт над спорофитом.

Відмінність папоротей від мохів полягає в наступному:

 • У мезозої папороті домінували на Землі, на відміну від мохів;
 • Папороті були сировиною, з якої сформувалися кам’яне вугілля, нафта, газ, а мохи є основою для формування торфу;
 • Мохи – дводомні рослини, папороті – однодомні;
 • Листя мохів виробляють лише хлорофіл, листя папороті – місце для фотосинтезу і відкладання спор;
 • У мохів – ризоїди, у папороті – кореневища;
 • У мохів – листя, у папороті – вайї;
 • У папороті є сформована проводяча і паренхімна тканина, у мохів така диференціація не спостерігається;
 • В життєвому циклі мохів переважає гаметофіт над спорофитом, а у папороті – спорофіт над гаметофітом.
Посилання на основну публікацію