✅Чим відрізняються основні засоби від оборотних?

До найважливіших фінансових показників підприємства належать його основні і оборотні кошти. У чому їх специфіка? Чим відрізняються основні засоби від оборотних? 

Що являють собою основні засоби?

Під основними засобами підприємства прийнято розуміти різні технічні та інфраструктурні ресурси, що використовуються у виробництві або в рамках інших механізмів отримання прибутку (наприклад, за рахунок надання відповідних об’єктів в оренду). До основних засобів відносять матеріальні активи – тобто реальні ресурси, якими володіє компанія.

Ці активи характеризуються тривалим терміном користування – від 1 року і більше. Їх вартість, якщо слідувати нормам фінансового законодавства України, повинна перевищувати 100 тис. грн. У міру природного зносу основних засобів на них нараховується амортизація, внаслідок чого вартість відповідних ресурсів зменшується.

Види основних засобів, що використовуються російськими підприємствами:

 • будівлі, споруди;
 • дороги, що належать компанії;
 • комунальна інфраструктура;
 • машини, обладнання;
 • комп’ютери, цифрова техніка, роботи;
 • інструменти, інвентар;
 • бібліотечні фонди, антикваріат, музейні цінності.

До основних засобів також прийнято відносити капітальні вкладення в модернізацію різних типів інфраструктури, об’єкти природокористування.

Включення того чи іншого ресурсу до складу основних засобів фірми можливо, якщо:

 • об’єкт передбачається застосовувати в рамках господарської діяльності компанії;
 • об’єкт, як ми зазначили вище, має термін експлуатації, що перевищує 12 місяців, і здатний в період використання приносити прибуток організації;
 • об’єкт має вартість понад 100 тис. грн;
 • фірма не передбачає перепродаж об’єкта.

Іноді основні засоби класифікуються на виробничі – ті, що пов’язані безпосередньо з випуском товарів – і невиробничі – ті, що виконують допоміжну функцію (наприклад, в частині соціальної підтримки працівників підприємства – до таких належать корпоративне житло, транспорт).

Що являють собою оборотні кошти?

До оборотних засобів прийнято відносити 2 види ресурсів:

 • оборотні фонди (сировина, матеріали, комплектуючі, паливо – використовувані при виробництві товарів);
 • фонди обігу (готову продукцію, що знаходиться на складі або по шляху до замовників, грошові кошти на розрахунковому банківському рахунку компанії і в касі фірми).

До оборотних засобів також прийнято відносити кредити, взяті підприємством.

Чим відрізняються основні засоби від оборотних

Засоби, про які йде мова, інвестуються в поточну виробничу діяльність в рамках окремих операційних циклів. Їх вартість завжди переноситься на продукцію. Тому динаміка оборотності ресурсів, про які йде мова, істотно вище, ніж у основних засобів. Розглянуті ресурси, як правило, більш ліквідні – навіть якщо говорити про сировину і матеріали.

Різниця між основними і оборотними засобами

Головна відмінність основних засобів від оборотних полягає в їх призначенні. Перші задіюються в якості інфраструктури виробництва, другі – як компоненти виробництва (або як джерело фінансування випуску товарів). Розрізняються основні засоби та оборотні також за динамікою оборотності, ліквідності.

Посилання на основну публікацію