Чим відрізняються кВА і кВт

Електрична потужність – це величина, яка характеризує швидкість передачі, споживання або генерації електричної енергії за одиницю часу.

Чим більше значення потужності, тим більшу роботу зможе виконати електрообладнання за одиницю часу. Потужність буває повна, реактивна і активна.

  • S – повна потужність вимірюється в кВА (кіловольтампер)
  • A – активна потужність вимірюється в кВт (кіловат)
  • P – реактивна потужність вимірюється в кВар (кВАр)

Що таке кВА і кВт

Вольт-Ампер (В • А, а також V • A) – одиниця виміру повної потужності, відповідно, 1 кВА = 10 ? ВА, тобто 1000 ВА. Повна потужність струму дорівнює добутку діючої в ланцюзі сили струму (А) на чинне на її затискачах напругу (В).

Ватт (ВТ, а також W) – одиниця вимірювання активної потужності, відповідно, 1 кВт = 10 ? Вт, тобто 1000 Вт 1Ватт – це потужність, при якій за одну секунду відбувається робота в 1 Джоуль. Частина повної потужності, яка передалася в навантаження за певний період змінного струму, називається потужністю активною. Вона розраховується як добуток діючих значень електричного струму і напруги на косинус кута (cos ?) зсуву фаз між ними.

Сos ? є величиною, що характеризує якість електрообладнання з точки зору економії електричної енергії. Чим більше косинус фі, тим більше електроенергії від джерела потрапляє в навантаження (величина активної потужності наближається до величини повної).

Потужність, що не передалася в навантаження, а була витрачена на нагрівання і випромінювання, називається реактивною потужністю.

Різниця між кВА і кВт

У чому ж різниця між кВА і кВт? При виборі електростанції або стабілізатора необхідно пам’ятати, що кВА – це повна потужність (споживана устаткуванням), а кВт – потужність активна (тобто витрачена на виконання корисної роботи).

Повна потужність (кВА) являє собою суму активної і реактивної потужностей. Всі електроприлади-споживачі можна розділити на дві категорії: активні (лампа розжарювання, обігрівач, електроплита тощо) і реактивні (кондиціонери, телевізори, дрилі, люмінесцентні лампи та ін.)

Різні споживачі володіють різним співвідношенням активної і повної потужності, в залежності від категорії.

moyaosvita.com.ua визначив, що відмінність кВа від кВт полягає в наступному:

  • Щоб визначити сумарну потужність всіх споживачів для активних приладів досить скласти всі активні потужності (кВт). Тобто, якщо по паспорту прилад (активний) споживає, наприклад, 1 кВт, то для його живлення достатньо саме 1 кВт.
  • Для реактивних приладів потрібно додавання повних потужностей всього електрообладнання, т.к. у реактивних споживачів частина енергії перетворюється на світло або тепло. В інженерних розрахунках для таких приладів повна потужність обчислюється за формулою: S = А / соs ?
Посилання на основну публікацію