Чим відрізняються колегії від наказів

Органи управління в царській Росії істотно відрізнялися від їхніх нинішніх аналогів. Інститути влади пройшли серйозний шлях від архаїчних утворень до спланованої системи, покликаної прискорити процеси прийняття рішень. Аналіз відмінностей системи наказів та колегій добре відображає динаміку розвитку адміністративної галузі Росії і дозволяє краще зрозуміти витоки сучасної бюрократії. Можливо, розуміння помилок минулого дозволить подолати певні проблеми сьогодення.

Накази – органи державної влади, що виникли в 16-м столітті в Росії і існували до створення колегій, а пізніше – міністерств. До їх складу входили судді, які приймали управлінські рішення, а також дяки і піддячі, на яких була покладені технічні обов’язки (діловодство). Кількість наказів обчислювалося десятками, частина з них завідувала справами царя (чолобитною наказ, Наказ Таємних справ), частина – військовою сферою, частина – палацовими питаннями, торговими відносинами і т.д.

Колегії – органи державного управління, сформовані за наказом Петра I замість застарілих наказів і курирували широке коло питань. Кожен такий орган мав штатною структурою, побудованої на принципах централізації. На вершині системи знаходився Головний магістрат, який координував роботу всіх колегій і був апеляційною інстанцією, покликаної вирішувати виниклі суперечки.

У чому різниця між колегіями та наказами?
Отже, накази утворилися природним чином для виконання державно-владних функцій, переданих государем. Їх кількість постійно зростала і до початку 18 століття вже становило кілька десятків. Колегії з’явилися при реалізації плану Петра I по централізації влади. Спочатку їх було 10, але потім до них додалися інші органи. Принцип управління в наказі – єдиноначальність, всі важливі рішення приймалися відповідальною особою. Колегії представляли собою дорадчий орган. Всі важливі рішення вироблялися колегіально всіма членами органу влади.

Розрізнявся і склад установ. У наказі був один або декілька суддів, дяки і піддячі. Структура колегії набагато складніше: на чолі стояв Сенат, який призначав президента і віце-президентів, радники і асесори, а також технічний персонал (перекладач, реєстратор, актуаріус, секретар та інші). Існували серйозні вимоги для служби в такій організації.

Спочатку кожна колегія повинна була вирішувати певне коло питань, що виключило б дублювання функцій. Цей принцип був реалізований в значній мірі, і ефективність управління порівняно з наказами істотно зросла.

відмінність колегій від наказів полягає в наступному:
Походження. Система наказів склалася спонтанно, природним чином, у той час як система колегій – штучно.
Централізація. Накази часто підміняли один одного, між ними не було супідрядності, а колегії складали владну вертикаль, яка замикалася на Головному магістраті.
Кількість. Спочатку колегій було 10, пізніше до них додався Головний магістрат. Кількість наказів обчислювалося десятками.
Склад. У кожній колегії були судді (управлінці), а також піддячі і дяки (технічний персонал). До складу колегій входив сенат, радники, асесори, технічні працівники (актуаріус, секретар, перекладач, реєстратор).
Принцип управління. У наказах вся повнота влади знаходилася в руках суддів, у колегіях ж рішення приймалися президентом за згодою інших членів органу управління.

Посилання на основну публікацію