Чим відрізняються ізомери

Ізомери – найважливіше поняття органічної хімії. Речовини, що володіють однаковим складом і молекулярною масою, можуть відрізнятися будовою і з’єднанням у їх складі ідентичних елементів.

Ці елементи містяться в рівній кількості, але відрізняються просторовим розташуванням груп атомів або просто атомів. Такі речовини прийнято називати ізомерами.

На прикладі найпростіших ізомерів – бутану й ізобутану (вірніше, їх структурних формул), що володіють абсолютно однаковою молекулярною формулою C4H10, легко можна зрозуміти, про що йде мова. Структурна формула бутану виглядає так:

CH3-CH2-CH2-CH3,

а ізобутана:

CH3-CH (CH3)-CH3.

Просторове розташування атомів вуглецю і водню, а також їх порядок з’єднання, в бутані і ізобутані різне.

Крім того, радикальна група-CH3 в ізобутані (яка відсутня в бутані) прив’язана до другого атома вуглецю і утворює відгалуження. Наявність радикальної групи-CH3 в ізобутані зумовлює появу в ньому ж групи-CH. У бутані ж всі групи атомів пов’язані лінійно, до того ж він володіє, на відміну від изобутана, двома групами-CH2.

Що таке ізомери

Ізомери – особливі хімічні сполуки, наділені однаковою формулою і складом, але різняться будовою і властивостями. Ізомери в основному притаманні органічним сполукам.

Якщо молекули двох сполук з ідентичними складами при суміщенні в просторі не збігаються повністю, то їх вважають ізомерами. Властивості ізомерів залежать не від їх складів, а від їх хімічної будови, точніше, від того порядку, в якому з’єднані атоми, що входять до складу молекул, і від взаємного впливу атомів один на одного.

Порівняння ізомерів

У чому полягає відмінність ізомерів? Ізомери, володіючи однаковими складами, мають різні фізико-хімічні властивості. Обумовлено це тим, що атоми в молекулах розташовуються в неоднаковому порядку. Структурні ізомери відрізняються будовою вуглеводневого скелета, або різним місцем розташування кратних зв’язків або функціональних груп, що веде до різних фізико-хімічних властивостей.

Стереоізомери (цис-і транс-ізомери) мають однаковий порядк зв’язків між атомами і різним їх розташуванням в просторі. Властивості стереоізомерів помітно відрізняються.

Наприклад, речовини – володарі формули С2Н6O – це два абсолютно різних ізомерних органічних з’єднання: диметиловий ефір (газ, мінімально розчинний у воді) і етиловий спирт (рідина, що кипить при температурі 78°С). Вони відносяться абсолютно до різних класів (ефіри і спирти) органічних сполук. Їх хімічні властивості значно відрізняються.

Відмінність ізомерів полягає в наступному:

  • Порядок зв’язування атомів в структурних формулах різний;
  • Будова вуглецевого скелета у ізомерів неоднакова, вона має свої відмінні особливості;
  • Кратні зв’язки в ізомерах розташовуються по-різному;
  • Місцезнаходження функціональних груп у ізомерів різна;
  • Атоми в просторі розміщуються в різних положеннях;
  • Фізико-хімічні властивості ізомерів можуть разюче відрізнятися.
Посилання на основну публікацію