Чим відрізняються гриби від рослин

Зелені рослини і гриби ростуть під нашими ногами, але навіть візуально стає зрозуміло, що це принципово різні організми, представники різних Царств живої природи.

Гриби

Гриби вважаються одними з найдавніших жителів нашої планети. За цей час вони освоїли багато життєві середовища – ґрунт, водойми. Деякі поселяються на поверхні або усередині інших живих організмів. Окремі види грибів пристосувалися до життя в місцях, де відсутній кисень.

Раніше, через низку аналогічних характеристик, гриби вважалися нижчими рослинами. Сьогодні їх зібрали під дахом власного Царства. Вивченням грибів і систематикою займається наука мікологія.

Представники царства мають вельми різноманітний вигляд і різні рівні організації життя. У царство Грибів входять звичайні шапинкові гриби, гриби-паразити, дріжджові і цвілеві гриби. Усіх їх об’єднує подібна внутрішня будова і протікаючі в них фізіологічні процеси.

Гриби можуть бути одноклітинними і багатоклітинними, тільки ядерними організмами.

Внутрішньо вміст клітин грибів стримується щільною клітинною стінкою, складеною з хітину. Точно така речовина формує зовнішній скелет комах і ракоподібних.

У самій клітці, крім цитоплазматичної мембрани, перебувають вакуолі, як у рослин. У клітці знаходиться ядро, мітохондрії, але відсутні пластиди, що говорить про нездатність самостійно виробляти життєву енергію. Необхідні їм сполуки гриби «витягують» з органічних речовин у вигляді водного розчину, шляхом всмоктування. Так, як це роблять рослини. При цьому вони, як тварини, відкладають про запас вуглевод глікоген. Але, будучи гетеротрофами, гриби спеціалізуються на сапротрофії – використанні мертвої органіки. Вони ідеально очищають від неї поверхню землі, а коли відмирають, стають згустком перегною, придатного для використання рослинами.

Гриби розмножуються всіма відомими способами: вегетативним, статевим і нестатевим. Дріжджові гриби «люблять» брунькуватися і лише в рідкісних випадках займаються розподілом.

Дане царство налічує близько 1,5 мільйона видів грибів, розділених на 36 класів.

Рослини

Рослини формують власне Царство, яке налічує 320 тисяч видів живих організмів найрізноманітніших форм – від одноклітинних водоростей до гігантських дерев. До них приєднуються чагарники, трави, хвощі, папороті, мохи, плавуни і квіткові рослини. Займається систематизацією цього розмаїття наука ботаніка.

Характерна відмінність рослин від усіх інших організмів, що живуть на Землі, – це характерний зелений колір. Його дають зелені пластиди, вони ж хлоропласти, які містять унікальний пігмент хлорофіл. Завдяки йому стає можливий процес фотосинтезу. Освоєння процесу фотосинтезу дало рослинам можливість самостійно забезпечувати себе органічними речовинами, перетворюючи в них неорганіку під дією сонячної енергії. Завдяки хлорофілу, рослини є автотрофами і базою харчової піраміди.

Отримані речовини рослини накопичують у вигляді крохмалю. Організми мають здатність рости все життя, а їх цикли регулюються фітогормонами.

Більшість клітин рослин приховано щільними целюлозними оболонками.

Для продовження свого роду рослини використовують всі відомі способи розмноження. Вони прикріплені до субстрату і не можуть обійтися без сонячного світла і води.

Відмінність грибів від рослин полягає в наступному:

  • Головна відмінність між цими царства в тому, що рослини є продуцентами, виробниками органічних речовин, а гриби типові гетеротрофи, ще й сапрофіти – пожирачі падалі;
  • Гриби вивчає мікологія, рослини – ботаніка;
  • Чисельність видів грибів перевищує чисельність видів рослин, але біомаса останніх перевищує загальну масу грибів на Землі;
  • Гриби запасають глікогени, як тварини, рослини відкладають про запас крохмаль;
  • До складу оболонки клітини гриба входить хітин, оболонка багатьох рослинних клітин складається з целюлози;
  • Відмерлі рослини стають джерелом органічних речовин для грибів, а відмерлі гриби формують ідеальний субстрат для рослин.
Посилання на основну публікацію