Чим відрізняються економічні ресурси від факторів виробництва?

Об’ємне поняття «економічні ресурси» – одна з базових в економічній теорії. Те ж можна сказати і про термін «фактори виробництва». Розглянемо, що становлять собою названі категорії і чим відрізняються економічні ресурси від факторів виробництва.

 

Визначення

Економічні ресурси – це весь наявний у різних сферах життя потенціал, який може бути корисним у галузі економіки. Таку сукупність засобів і сил не слід плутати з ресурсами в цілому – не всі з них придатні для залучення в господарський обіг.

 

Фактори виробництва – взаємопов’язані компоненти, що виступають у якості умов для здійснення виробничого процесу. Взагалі, слово «фактор» означає те, що є рушійною силою чого-небудь або якоюсь суттєвою деталлю, обставиною.

 

Різниця між економічними ресурсами і факторами виробництва

В літературі згадані терміни нерідко вживаються як взаємозамінні. Тим не менш, можна помітити певну відмінність економічних ресурсовот факторів виробництва. Але для початку з’ясуємо, чим представлені ті і інші.

Проаналізувавши різні варіанти класифікацій, можна прийти до висновку, що в обох випадках серед виключно значущих категорій називаються: природні багатства, створені людьми матеріальні об’єкти (спеціальне обладнання, промислові будівлі, транспорт та інше), людський працю, фінанси, інформація.

А тепер вникнемо в суть понять «економіка» і «виробництво». Перше з них значно ширше і включає в себе друге. Іншими словами, економіка займається не тільки питаннями виробництва, тобто безпосередньо створення всіляких благ. Вона також вирішує завдання, пов’язані з розподілом продукції і грамотним використанням дарів природи, контролює рівень цін і виконує безліч інших функцій.

Отже, все, що відноситься тільки до створення цінностей, зараховують до факторів виробництва. Між тим економічні ресурси – це ще й те, що виходить за рамки самого виробничого процесу. Наприклад, праця при виготовленні товарів або наданні послуг є фактором виробництва. А підприємницьку діяльність (теж різновид праці) правильніше буде віднести до економічних ресурсів.

 

Наведемо ще один приклад, що допомагає розібратися, в чому різниця між економічними ресурсами і факторами виробництва. На цей раз звернемося до такої категорії, як фінанси. Так, грошові кошти, що виділяються на виготовлення продукції, слід називати факторами виробництва. У той же час фінансові активи, які є доходами від реалізації товарів, визначаються як економічні ресурси.

Посилання на основну публікацію