✅Чим відрізняються архаїзми від історизмів?

Мова динамічна. Вона постійно збагачується новими словами, але водночас частина лексики витісняється з активного вживання і переходить в розряд пасивної. Така лексика правильно називається «застарілі слова».

Це поняття є загальним. Далі йде поділ лексики даної групи на:

  • архаїзми;
  • історизм.

Розглянемо, що являють собою ті і інші і чим відрізняються архаїзми від історизмів.

Визначення

Архаїзми – це слова, що позначали колись предмети або явища життя, але згодом були замінені синонімами. Приклад:

  • перст – палець;
  • рать – військо;
  • уста – губи, рот.

Історизм – категорія слів, які є назвами предметів і явищ, які залишилися тільки в минулому, а в сучасному житті відсутні. Приклади:

  • панщина;
  • боярин;
  • лікнеп.

Різниця між архаїзмами і історизмами

З визначень стає ясно, які причини переходу деяких слів у розряд застарілих. Розберемо детальніше, в чому полягає відмінність архаїзмів від історизмів.

Так, поява архаїзмів пов’язана з процесами, що відбуваються в самій мові. Її розвиток і вдосконалення призводить до заміни одних лексичних одиниць іншими. Самі предмети при цьому не втрачають свою актуальність. Вони просто починають по-іншому називатися.

Наприклад, слово «ложе» застаріло, але предмет залишився і зараз називається і «постіль».

У випадку з історизмами головну роль відіграють зміни в житті суспільства. Перестають використовуватися певні предмети побуту, йдуть в минуле звичаї, змінюється суспільний лад. В результаті зникнення будь-яких предметів і відносин закономірно виключаються з повсякденного лексикону і відповідаючі їм слова.

Наприклад, не існує більше кріпосного права і немає сенсу вживати слово «оброк».

І тут теж можна побачити, в чому різниця між архаїзмами і історизмами. Вона полягає в тому, що будь-якому архаїзму неодмінно відповідає синонім, який з якихось причин став більш зручним для вживання в мові. У історизмів ж сучасних синонімів, природно, немає.

Слід зазначити, що застарілі слова все-таки не остаточно втрачають свою значимість.

Навпаки, вони дуже важливі, особливо коли справа стосується опису побуту і звичаїв минулих епох. Архаїзми та історизм займають свої міцні позиції і в деяких фразеологічних оборотах. А також вони іноді вкрапляються в розмовну мову для додання їй оригінальності і виразності.

Посилання на основну публікацію