✅Чим відрізняються активні і пасивні рахунки?

У бухгалтерському обліку використовуються активні та пасивні рахунки. У чому їх особливості? Чим відрізняються активні і пасивні рахунки?

Що являють собою активні рахунки?

На активних рахунках показуються власні активи бухгалтерського балансу компанії. Вони показують вартість майна фірми за станом на звітну дату.

Активи в російській методології поділяються на оборотні та необоротні. До перших відносять, зокрема, матеріальні запаси, борги перед фірмою, нерозподілений капітал і т. Д. Необоротні активи – це основні засоби, довгострокові інвестиції, нематеріальні активи.

До оборотних належать, як правило, ті активи, які задіюються фірмою в ході повсякденної господарської діяльності. До позаоборотних найчастіше ставляться активи, що вилучені з фінансово-господарського обороту організації.

До активних рахунків в плані рахунків бухобліку – який фірми повинні використовувати обов’язково через закон – можна віднести:

 • 01 (на ньому враховуються транзакції з основними засобами фірми);
 • 04 (він враховує операції з нематеріальними активами);
 • 10 (на ньому враховуються транзакції з матеріалами);
 • 20 (він фіксує операції, пов’язані з основним виробництвом);
 • 41 (на ньому враховуються операції з товарами).

На активних рахунках показуються обороти як по дебету, так і по кредиту. У першому випадку вони позначають зменшення джерел формування капіталу в рамках звітного періоду. Обороти по кредиту, своєю чергою, відображають збільшення активів фірми.

Що являють собою пасивні рахунки?

На пасивних рахунках враховуються пасиви балансу. Вони відображають величину зобов’язань фірми, а також джерела тих коштів, за рахунок яких функціонує підприємство. У першому випадку пасивами можуть бути борги по кредитах. Приклад коштів, що забезпечують розвиток бізнесу, – власний капітал компанії.

Пасиви класифікуються на 2 типи:

 • поточні – що підлягають погашенню протягом року, наступного за звітним;
 • довгострокові.

Пасиви другого типу до того ж діляться на борги та інші зобов’язання.

Приклади пасивних рахунків в Плані рахунків бухобліку:

 • 66 (на ньому фіксуються транзакції за короткостроковими боргами);
 • 67 (він враховує операції за довгостроковими боргами);
 • 70 (на ньому фіксуються транзакції, що мають відношення до оплати праці працівників фірми);
 • 80 (на ньому відбиваються транзакції, пов’язані з переміщенням статутного капіталу фірми);
 • 86 (він враховує операції з резервним капіталом компанії).

Обороти пасивних рахунків за дебетом відображають збільшення обсягу капіталу підприємства в рамках звітного періоду. Ті, що фіксуються за кредитом, відображають зменшення відповідних активів.

Різниця між активними і пасивними рахунками

Головна відмінність активних рахунків від пасивних – в тому, що за допомогою перших враховується вартість майна фірми, а при залученні друге – зобов’язання компанії.

Можна відзначити, що існують рахунки, що мають ознаки як активних, так і пасивних. На них, таким чином, можуть фіксуватися цифри, що відображають як операції по майну, так і за зобов’язаннями компанії. До таких можна віднести рахунки:

 • 60 (на якому відображаються операції за розрахунками фірми з постачальниками);
 • 68 (на ньому фіксуються операції з розрахунків фірми з бюджетом);
 • 69 (він враховує транзакції за видатками фірми в області соціального страхування);
 • 75 (на ньому відображаються операції за розрахунками з власниками фірми);
 • 76 (він враховує розрахунки по боргах компанії).
Посилання на основну публікацію