Чим відрізняється вміння від навички

Виконання будь, навіть нескладної роботи вимагає вміння і вправності. Вони приходять з досвідом і вдосконаленням необхідних навичок. Різниця між вміннями і навичками відображає ступінь оволодіння конкретними діями, необхідними, щоб впоратися з поставленим завданням.

Що таке вміння і навик
Уміння – реалізація здатності осмислено виконувати будь-яку роботу, що вимагає теоретичних знань і практичних навичок.

Навичка – це поєднання стереотипних фізичних дій і розумових операцій, які виконуються в необхідній послідовності як частина певного виду роботи.

Порівняння вміння та навички
У чому ж різниця між умінням і навиком?

Навички виробляються в результаті багаторазового повторення послідовних операцій, які фіксуються в пам’яті на дотикальному і м’язовому рівні. З часом їх виконання стає автоматичним і не вимагає додаткової фіксації уваги.

Наприклад, навички читання полягають у здатності розпізнавати мовні символи, вголос або мовчки відтворювати складаються з них слова, з’єднувати мінімальні фрагменти тексту в пропозиції, фрази або висловлювання і розуміти зміст прочитаного. Володіє такими навичками людині не потрібно щоразу відтворювати в пам’яті весь алфавіт, згадувати значення кожного слова і замислюватися про правильне наголос. У його безпосередньому досвіді вже склався алгоритм узгоджених дій, пов’язаних з технікою читання.

Уміння – більш складне поняття. Воно поєднує в собі можливість якісно, з максимальною ефективністю виконувати фізичну, розумову, творчу роботу і безпомилково знаходити для цього закріплені особистим або професійним досвідом способи дії. Вміння складається з цілого ряду придбаних і засвоєних навичок.

Вміти читати – значить не тільки володіти технікою читання, а й сприймати складні форми вираження авторської думки, розуміти метафоричні образи й алегорії, інтерпретувати зміст відповідно до його ідеєю.

Якщо дія переходить у навичку, воно стає не метою, а способом виконання роботи. Уміння характеризує якість цього виконання.

відмінність вміння від навички полягає в наступному:
Навик є закріпленим у свідомості і автоматично виконуваним дією. Уміння – це ряд виконуваних певним способом дій, які призводять до якісного результату роботи.
Навик набувається при багаторазовому повторенні яких операцій. Уміння формується як стійке поєднання усвідомленої мети дій і застосування необхідних для її досягнення навичок.
Навичка – початкова стадія оволодіння фізичними вправами, трудовими діями і способами мислення. Уміння – більш високий рівень виконання дій, спрямованих на реалізацію багаторівневих завдань професійного, інтелектуального чи творчого плану.
Набутий навик не вимагає концентрації уваги. Уміння припускає постійне перемикання уваги з одного виду виконуваних дій на інший.
Навички є складовою частиною умінь. Уміння можна розглядати як узагальнене поняття по відношенню до навичок.

Посилання на основну публікацію