Чим відрізняється виручка від реалізації?

Діяльність комерційної організації можуть характеризувати її виручка і реалізація. В чому полягає їх специфіка? Чим відрізняється виручка від реалізації?

 

Що являє собою виручка в бізнесі?

Під виручкою комерційного підприємства прийнято розуміти суму (або перелік майна у вартісному вираженні), яка отримана ним внаслідок здійснення продажів або надання послуг в межах певного періоду часу. На підставі різниці між виручкою і витратами (а іноді — тільки на підставі величини першого показника) визначається сума податків, які фірма повинна сплатити державі. Виняток становить механізм оподаткування, при якому відповідні грошові надходження на рахунок підприємства не враховуються.

 

Варто зазначити, що згідно з деякими методиками фінансового аналізу виручка як економічно значимий показник може зменшуватись на податки (в цьому випадку вона іменується «нетто-виручкою»).

 

Поширений підхід, згідно з яким виручка класифікується:

 

  • на грошові надходження від основного виду комерційної діяльності фірми;
  • на виручку від здійснення інвестицій (наприклад, у вигляді надходжень від продажу цінних паперів);
  • на виручку, що утворюється в результаті змін у курсах валют (наприклад, при експорті товарів).

Всі три типи фінансових надходжень об’єднуються в загальну виручку. Але, як правило, ефективність бізнесу оцінюється виходячи з тих доходів, що пов’язані з основною діяльністю підприємства.

 

Виручка фірми може підраховуватися двома методами: касовим і нарахування. У першому випадку вона фіксується за фактом прийняття підприємством грошових коштів на розрахунковий рахунок або в касу. У другому — обчислюється тоді, коли у покупця товару або споживача послуг з’являються підтверджені договором або законом зобов’язання, пов’язані з оплатою поставленої продукції або ж сервісів.

 

Головна умова отримання виручки від основної діяльності, незалежно від конкретного способу її обчислення, — реалізація товарів або послуг. Розглянемо її специфіку докладніше.

 

Що являє собою реалізація?

Даний термін відповідає напрямку діяльності комерційного підприємства, яке пов’язане з поставками випускаються, або котрі перепродуються їм товарів або послуг на ринок. Фактично мова йде про задоволення попиту, що формується з боку споживачів. При цьому взаємодія між ними і постачальниками в рамках реалізації може припускати не тільки власне купівлю-продаж товарів чи послуг, але також, наприклад, організацію їх доставки (забезпечення умов для надання, якщо мова йде про сервіси), зберігання, просування по доступним каналам продажів і т. д.

 

Кінцевий результат реалізації товару або послуги — отримання уповноваженою особою оплати за здійснені поставки, яка, власне, і формує виручку за основним видом діяльності (або ж, якщо мова йде про касовому методі фіксації доходу, це буде прийняття покупцем зобов’язань по оплаті товару або послуги).

Можна зазначити, що відповідно до законодавства України не можуть бути визнані в якості реалізації, зокрема:

 

  • операції, які пов’язані з обігом валюти;
  • передача ресурсів фірми її правонаступникам у рамках реорганізації господарюючого суб’єкта;
  • передача інвестиційного майна за договором товариства, а також у пайові фонди, засновані кооперативах;
  • передача майна в рамках концесійних правовідносин;
  • передача ресурсів господарського товариства одного з учасників при його виході з бізнесу;
  • передача квартир громадянам в рамках приватизації;
  • операції вилучення майна, поводження з безхазяйними речами.

Різниця між виручкою і реалізацією

Є не одна відмінність виручки від реалізації. Це обумовлено тим, що дані терміни, хоча і застосовуються, як правило, в одному контексті, тим не менш позначають різні речі.

 

Виручка — це потік грошових коштів, одержуваних організацією як наслідок здійснення комерційної діяльності. При цьому не завжди пов’язаної з продажами. Виручка, як ми зазначали на початку статті, може бути, зокрема, інвестиційної.

 

Реалізація — це частина комерційної діяльності, яка найбільш значущою з точки зору придбання фірмою виручки за основним видом бізнесу. Вона практично завжди пов’язана з продажем товарів і послуг.

Посилання на основну публікацію