Чим відрізняється урок від заняття?

Навчальний процес, під час якого відбувається взаємодія педагога зі школярами, може бути організований по-різному. Зокрема, проводяться уроки і заняття. Розглянемо, яка специфіка є в кожному випадку і чим відрізняється урок від заняття.

Загальні відомості

При організації діяльності будь-яким з двох способів метою є підвищити рівень розвитку учнів. В тому і іншому випадку вирішуються завдання, передбачені в освітній програмі. При цьому застосовуються всілякі методи і прийоми. І урок, і заняття спрямовані на отримання певного результату, досягнення прогресу. Однак від загальних ознак перейдемо до основних відмінних рис розглянутих категорій.
чим відрізняється урок від заняття

кількість учнів

Уроки, на яких діти отримують обов’язкову освіту, проводяться для цілих класів. Заняття, присвячені ігрової, пізнавальної, туристичної та іншої діяльності, теж бувають колективними. Крім того, робота тут організовується в групової та індивідуальної формах.

тривалість

Відмінність уроку від заняття полягає в тому, на який час вони розраховані. Так, будь-який урок в школі триває зазвичай 45 хвилин. Після його закінчення лунає дзвінок. Цей сигнал про припинення роботи адресований усім присутнім в класі дітям.

Скільки часу буде йти заняття, визначає керівник. Однак передбачена максимальна тривалість, яку не можна перевищувати. При цьому деякі учні можуть бути відпущені раніше або пізніше за інших. Все залежить від темпу їх роботи або поставлених завдань.

зміст

Кожній з обговорюваних організаційних форм відповідають найбільш підходящі види діяльності. Наприклад, саме на уроках вводиться новий матеріал і здійснюється постановка завдань. Заняття ж сприяють кращому засвоєнню вивченого і розвитку практичних навичок. У цьому випадку часто проводиться дослідницька робота.

структура

Урок завжди чітко структурований. Як правило, він містить вступну частину, перевірку домашнього завдання, вивчення матеріалу і його закріплення, заключний етап з підбиттям підсумків. Лабораторні та контрольні роботи проводяться за своєю схемою.

Заняття будуються в більш вільній формі. У них можуть включатися опитування, дискусії, обговорення матеріалу. Нерідко заняття проходять у вигляді змагань чи конкурсів, де панує неформальна обстановка.

роль вчителя

На уроці педагог виконує активну провідну роль. Він підносить досліджуваний матеріал, направляє дитячу думку. На заняттях у хлопців з’являється більше творчої свободи, а вчитель займає позицію консультанта і помічника у вирішенні різних ситуацій. Тут частіше школярі звертаються до педагога із запитаннями, а не навпаки.

Можливість вибору

У чому різниця між уроком і заняттям з цієї точки зору? У тому, що від відвідування будь-яких уроків учні відмовлятися не має права. Пропуски можуть відбуватися тільки з поважної причини. При цьому надається медична довідка, або батьки заздалегідь повідомляють вчителі, що дитина не прийде.

У той же час заняття для відвідування школярі зазвичай можуть вибирати. В даному випадку на першому місці стоять інтереси і захоплення дітей. Індивідуальний підхід проявляється тут і в тому, що учням дозволяється змінювати вбрання заняття на інше (що відрізняється, наприклад, за тематикою, рівнем складності, керівнику). Важливо, що така організаційна форма дозволяє кожній дитині працювати відповідно до своїх здібностей, в найбільш прийнятному для нього темпі.

Відмітки, домашнє завдання

На уроці здійснюється строгий контроль знань і виставляються позначки. У більшості випадків учні отримують завдання додому. У свою чергу, на заняттях не використовуються позначки. Крім того, хлопці тут звільнені від виконання обов’язкових домашніх робіт, хіба що за бажанням школярів учитель може запропонувати їм якесь цікаве творче завдання.

Посилання на основну публікацію