Чим відрізняється університет від інституту

Щороку тисячі абітурієнтів стоять перед самим головним вибором у своєму житті – вибором професії. Безліч ВНЗ пропонують свої послуги з одних і тих же спеціальностей. Але чому віддати перевагу: університету чи інституту? Де буде вчитися цікавіше? Яка освітня установа надасть можливість отримання більш глибоких і практиконаправленних знань? Знайти відповідь на це питання настільки ж важливо, як і не прогадати з вибором майбутньої діяльності.

Перші університети виникли ще в 12 столітті і представляли собою спільність професорів і учнів. У наш час університетом називаються такі вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку фахівців з дисциплін, що є основою наукових знань.

Інститут – заклад досить молодий. Реалізує підготовку студентів за програмами для вищої освіти.

Профіль діяльності університету та інституту

Слово «університет» перекладається з латинської як «сукупність». І насправді, підготовка в університеті ведеться за різними профілями. Крім того, що під дахом університету об’єднано навчальні програми в самих різних сферах знань, студент вивчає крім спеціальних предметів і загальнорозвиваючі.

Щоб навчальний заклад отримав статус інституту досить здійснювати підготовку фахівців однієї спрямованості.

Науково-дослідницька діяльність

І в інституті і в університеті обов’язковою складовою навчального процесу є наукова робота. Однак спрямованість дослідницької роботи може інститутом вибиратися, в той час, як університет має проводити як фундаментальні дослідження, так і прикладні. Причому дослідницька робота повинна охоплювати широкий спектр наук.

Фундаментальна наукова освіта

Якщо інституту не забороняється здійснювати діяльність з післявузівської освіти, то університет зобов’язаний надавати таку послугу. Однак інститут може займатися підвищенням кваліфікації лише працівників-практиків, у той час, як університет готує науково-педагогічні та наукові кадри.

Забезпеченість кадрами і засобами навчання

Щоб інститут зміг отримати статус університету, необхідно не тільки розвивати освітню базу, а й мати в штаті значну кількість науковців, велику бібліотеку за всіма пропонованими науковими напрямками, технічну забезпеченість навчального процесу.

Різниця між університетом та інститутом полягає в наступному:

  • Інститут є цільною освітньою одиницею, а університет може охоплювати кілька інститутів.
  • Інститут готує фахівців тільки за одним напрямком, навчання в університеті різнопрофільне.
  • Наукова діяльність університету має бути різнопланова і розвиватися в декількох напрямках.
  • На відміну від інституту, університет зобов’язаний здійснювати програми перепідготовки кадрів і підвищення кваліфікації.
Посилання на основну публікацію