Чим відрізняється торговельне підприємництво від виробничого підприємництва

Економічний розвиток держави тісно пов’язане з розвитком підприємницької діяльності. Підприємництво – найбільш поширена форма організації в країнах з ринковою економікою. Більшу частину вітчизняного підприємництва складають малий і середній бізнес, а основними видами його є виробниче і торговельне підприємництво.

Торгівельне (комерційне) підприємництво – це діяльність з купівлі продажу товарів, фінансових операцій і посередницьких послуг.

Виробниче підприємництво – це процес створення (виготовлення) товарів, і робота по їх реалізації.

концепція
Основною ідеєю торгового підприємництва є перепродаж різних товарів і послуг.

Виробниче підприємництво передбачає створення продукту, корисного і необхідного споживачеві, який можна згодом продати або обміняти на інший товар.

принцип організації
Торговельне підприємництво включає в себе наступні етапи діяльності:

вивчення попиту на різні види товарів;
моніторинг ринку на предмет наявності даного товару за мінімальною вартістю;
підрахунок можливих вигод при обліку всіх витрат;
закупівля товару;
транспортування товару, оплата транспортних послуг;
наймання складських приміщень для зберігання товару;
пошук торгових об’єктів для збуту товару;
виплата платежів державним фінансовим органам.
Принцип організації виробничого підприємництва такий:

маркетингова діяльність;
придбання факторів виробництва (працівники, матеріали, інформація, обладнання);
виготовлення товарів;
збут виробленого товару.
Труднощі, що виникають в процесі підприємницької діяльності
При торговому підприємництво

нестійкий попит споживачів на даний товар;
недостатня різниця між вартістю закупівлі і ціною реалізації, а відповідно, відсутність гідного прибутку;
неув’язки по термінах і виконавцям.
При виробничому підприємництві:

важкодоступність придбання деяких ресурсів;
неякісне виготовлення товару найнятими працівниками;
складнощі в пошуку дистриб’юторів.
Таким чином, можна виділити наступні відмінності виробничого підприємництва від торгового підприємництва:
Комерційне (торговельне) підприємництво характеризується товарно-грошовими операціями, виробниче підприємництво включає в себе як виробництво, так і збут товарів.
При виробничому підприємництві початкові витрати більше, ніж при торговельному підприємництві, але це більш перспективний напрямок бізнесу з меншим рівнем ризику.

Посилання на основну публікацію