Чим відрізняється теорія від практики?

Про теорії та практиці кажуть, коли розглядають відносини людини зі світом, в якому він існує. Два поняття є взаємозалежними, але за своїм значенням вони часто протиставляються. Отже, спробуємо з’ясувати, чим відрізняється теорія від практики.

 

Визначення

Теорія – знання, що описує закономірності, що діють у якій-небудь сфері життя. Теорія виникає з гіпотези. Однак таке перетворення відбувається тільки після проходження висунутої гіпотези через експеримент, результат якого доводить істинність передбачуваного.

 

Практика – усвідомлена діяльність, що представляє собою перетворення дійсності з метою отримання певної користі, отримання досвіду. Практика може здійснюватися у матеріальній сфері (пов’язана, наприклад, з виробництвом якихось предметів) і духовної (відноситься, скажімо, до педагогіки або соціальних взаємин).

 

Різниця між теорією і практикою

Дві розглянуті категорії знаходяться в єдності один з одним. При цьому відмінність теорії від практики полягає в наступному. Практика обов’язково являє собою дію. Теорія по своїй суті такою не є. Вона виступає як результат розумової діяльності, але існує у власній абстрактній формі. Теорію складають поняття, положення, висновки.

 

Можна зауважити, що практика зумовлює виникнення теорії, і навпаки. Так, достовірне знання формується виключно з опорою на досвід. Іншими словами, на практиці доводиться істинність думки, і це стає основою розвитку теорії. Спираючись на останню, враховуючи виявлені закономірності, люди отримують можливість створювати те, що раніше не існувало. Так з’являються важливі винаходи і відкриття.

 

Слід підкреслити, що теорія не просто узагальнює досвід практичної діяльності і переносить його на інші ситуації, а саме розвивається. Вона стає ґрунтом для народження нових гіпотетичних припущень, які потім знову-таки перевіряються за допомогою дії. Таким чином, теорія виступає в якості потужного засобу, що дозволяє вирішувати фундаментальні завдання освоєння дійсності.

 

У чому різниця між теорією і практикою? У тому, що теорія є в певному сенсі планом. Вона відіграє програмуючу роль, дає змогу прогнозувати майбутнє. Однак теорія корисна лише в тому випадку, коли тягне за собою значущі практичні наслідки. 

Посилання на основну публікацію